2010 Nüfus Sayımı’nda Kendini Saydır “Türk’üm” De !

2010 Nüfus Sayımı’nda Kendini Saydır “Türk’üm” De

Değerli ATAA üyeleri ve Türk Amerikalı’lar,

Mart 2010 tarihinden itibaren Amerika’daki her eve, ABD Census 2010 (2010 Nüfus Sayım) formu gönderilecektir. (Bu formun Türkçe tercümesi için buraya tıklayınız) Yasa gereği, 2010 Nüfus Sayımının tutarlı yapılabilmesi için, ABD Federal Devleti, Haziran-Ağustos 2010 tarihleri arasında bu formu doldurup göndermeyen tüm evlere Federal yetkililer gönderecektir.

Ne Mutlu “Türk’üm” Diyene

Türk ve Türk asıllı vatandaŞlarımızın 2010 Nüfus formunda yer alan 9 no’lu soruda, “OTHER” seçeneği kutusunu iŞaretleyip yanına “TURK” yazmalarını önemle tavsiye ederiz.  Bu konuda ATAA tarafından hazırlanan tanıtıcı filmi izlemek için buraya tıklayınız.

2010 Nüfus Sayımı’na Türk ve Türk asıllı vatandaŞların katılmasını büyük önem veren Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA), A.B.D Federal Nüfus Dairesi ile iŞbirliği anlaŞması yaparak “SayTürk” kampanyası baŞlattı. ATAA bu kampanya çerçevesinde Amerika’nın çeŞitli bölgelerinde tanıtıcı seminerler düzenlemektedir.

2010 Nüfus Sayımı sonuçlarına dayanarak, çeŞitlilik programları dahil olmak üzere, eyalet ve yerel projeler için $300 milyar Dolar üzerinde federal fon sağlanacaktır.  Nüfus sayımın neticelerine göre, ABD meclis üye koltukları belirlenecektir.  Bunun yanı sıra, Türkler’in sahip olduğu nüfus rakamına göre, ABD Nüfus Bürosu, 2020 Nüfus Sayımına “Türk” seçeneğini de ekleyebilecektir.

ABD Federal Devleti, Census 2010’da ücret karŞılığında çalıŞacak kiŞileri iŞe alacaktır.  Türklerin bu iŞlere baŞvurmaları için, 1-866-861-2010 numarasını aramalarını tavsiye ederiz. Ayrıca, sorularınızı direk bir Şekilde cevaplandırmak için, ATAA, Türk Amerikan toplumun buluŞtuğu Türk Evleri, kültür merkezleri, ve diğer sosyal tesislerde ABD resmi sayım uzmanları tayin edilecektir.

Sayım sonuçları, Aralık 2010’da BaŞkan Obama’ya, Mart 2011’de de ABD Meclisine sunulacaktır.  Nisan 2011’de, ATAA, ABD Federal Nüfus Dairesi’nden Türklerin  toplam sayısını öğrenerek sizlere bildirecektir.

ATAA her zaman hizmetinizdedir.

Kaynak: ATAA.org

Konuyla ILGILI VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=A_a0C8qA-l8

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?