28 Şubat’ın izlerini siliyoruz

AP’de kabul gören Türkiye raporuna son dakikada eklenen “eğitimde 4+4+4 uyarısı” Ankara’yı hareketlendirdi. AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Afif Demirkıran’ın imzasıyla AP Raportörü Ria-Oomen Ruijten ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre’a yazılan mektupta, “Yeni sistemle 28 Şubat postmodern darbesinin izlerini siliyoruz” denildi.

KAMUOYUNDA 4+4+4 olarak bilinen eğitim sistemine yönelik Avrupa’da dile getirilen ‘kaygı’, Ankara’yı harekete geçirdi. Avrupa Parlamentosu’nun Perşembe günü onayladığı Türkiye raporuna son dakika’ değişikliği ile “kız çocuklarına yönelik eğitim uyarısı’ eklemesi üzerine, Brüksel’e bir mektup gönderildi. Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörü Ria-Oomen Ruijten ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre’a hitaben yazılan ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Afif Demirkıran’ın imzasını taşıyan mektupta, “28 Şubat postmodern darbesinin izlerini siliyoruz” denildi. AP, Türkiye’deki 4+4+4 kanun teklifi üzerine oyladığı Türkiye raporuna, kız çocuklarının asgari eğitim süresinden sonra da eğitim içinde kalması gerektiğini belirterek, “Türkiye, çocuklara kendi eğitim süreçleri ve gelecek planlamalarında yeterli bilgi ve kanaat sahibi olabilecekleri yaşta seçim fırsatı verilmesini sağlamaya davet edilmektedir” ifadesini eklemişti.

Güncelliğini yitirmişti

Bunun üzerine önceki gün Brüksel’e bir mektup gönderildi. Mektupta, Türk eğitim sisteminin çok merkezli, kalıplaşmış ve güncelliğini yitirmiş bir sistem olduğu, mevcut işleyişiyle toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına cevap veremediği belirtilerek, “Bu sistem, 28 Şubat 1997 ‘postmodern’ darbesi sonucu ortaya çıkmış zorlama bir sistemdir. Türkiye’nin ilerleme ve küresel rekabet gücü doğrultusundaki hedefleriyle uyuşmamaktadır” denildi ve tüm AP üyelerine yeni sisteme destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Öğrencilerimiz özgürleşecek

MEKTUPTA şu görüşlere yer verildi:

BU sistem meslek okullarına özel bir önem vermektedir. Türkiye için asıl çözüm öğrencilere eğitimlerinin ilerletilmesi noktasında fırsatlar sunarak gelecekte çok daha iyi iş imkânları sağlamaktır.

Yeni eğitim sistemi, öğrenci ve velilere ilk 4 yıllık ilkokuldan sonra seçme hakkı vermektedir. Özellikle ortaokullarda öğrencilere seçimleri noktasında fırsat verilecek ve seçimlerini daha esnek yapmaları imkânı sağlanacaktır.

Yeni sistemle birlikte zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılacak ve diploma öğrencilere lise bitiminde verilecektir.

Mektupta, eğitim sistemi şöyle anlatıldı:

“İlkokul: İlk 4 yıl, öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, becerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarını öğrenecekleri, zorunlu eğitim kademesi olarak tasarlanmıştır.

Ortaokul: İkinci 4 yıl, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma amaçlı seçmeli derslerin alınacağı zorunlu bir kademe olarak tasarlanmıştır.

Lise: Üçüncü 4 yıl ise genel, mesleki ve teknik olarak bilgiye erişim, bilgiyi kullanma, hayata ve bir üst öğrenim olan üniversite eğitimine hazırlanmak amacıyla zorunlu eğitimin üçüncü kademesi olarak tasarlanmıştır.

Özellikle ikinci kademe yani ortaokullar, öğrencilerin daha özgür bir birey olarak sivil toplum ve demokratik devlet anlayışı gereğince eğitim süreçlerinde özgür ve karar değiştirme hakkına sahip olmalarına fırsat vermektedir.”. (Hürriyet)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?