AB mahkemesinden Macaristan kararı

BRÜKSEL (AA) – Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın sivil toplum kuruluşlarının finansmanına getirdiği kısıtlamaların Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Macaristan'a karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Macaristan'ın yabancıların sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlamasına getirdiği sınırlamaların Birlik yasalarına uymadığına karar verdi.

Kararda, Macaristan'ın ülke dışından belirli seviyenin üzerinde mali detsek alan sivil toplum kuruluşlarına kayıt, beyan ve ilan yükümlülükleri uygulamasının ayrımcı ve haksız olduğu belirtilerek, söz konusu kısıtlamaların AB temel haklar şartındaki sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili üye ülke yükümlülüklerine aykırı olduğu kaydedildi.

– Süreç hakkında

Macaristan'da faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşlarının "şeffaflaşmasını" öngören tasarı, 2017'de Ulusal Mecliste kabul edilerek yasalaşmıştı.

Kanuna göre, ülkede faaliyet gösteren ve yurt dışından yıllık 7,2 milyon Macar forintinden (92 bin TL) fazla destek alan vakıf ve dernekler 15 gün içinde mahkemeye başvurup yurt dışından yardım aldıkları yönünde bildirim yapmaları ve yardım aldıklarına ilişkin yazıları kendi internet sayfaları, broşür ve reklam alanlarında açıkça belirtmeleri zorunlu kılınmıştı.

Öte yandan sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?