ABD’de Corona Kaynaklı Ölüm Oranları Azınlıklarda Daha Yüksek 

American Public Media (APM) adlı araştırma merkezinin yayınladığı “Corona Virüsünün Rengi: ABD’de Irk ve Etnisiteye Göre COVID-19 Ölümleri” başlıklı raporda, Corona virüsü salgınının Amerika’daki azınlıkların karşılaştığı eşitsizlikleri derin biçimde gözler önüne serdiği tespiti yapıldı.

Rapora göre, siyah Amerikalılar’ın salgına bağlı ortalama ölüm oranı beyazların yaklaşık üç katıyken, yerli Amerikalılar arasında yaşanan can kayıpları da bazı eyaletlerde diğer tüm nüfus gruplarının 5 ila 7 kat üstünde bir orana sahip.

Uzmanlar, azınlık gruplarındaki bireylerin çoğunun evden çalışmanın mümkün olmadığı sektörlerde çalışması ve sağlık hizmetine erişimde de çoğunlukla kısıtlı imkanlara sahip olmaları nedeniyle Corona virüsü salgını karşısında, çoğunluktaki beyazlara göre daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekiyor.

APM’in, başkent Washington ve 40 eyaletten toplanan Corona virüsü kaynaklı resmi can kaybı verilerine göre derlediği raporda, siyah Amerikalılar arasında Corona yüzünden ölüm oranının her 100 bin kişiden 50’si düzeyinde olduğu, bunun Asya kökenlilerde ve Latinler’de her 100 bin kişiden yaklaşık 23’ü, beyazlardaysa ortalama 21’i olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

Siyah Amerikalılar’ın ülke nüfusuna oranı yüzde 13’ken, Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden siyahların virüse bağlı ölümler arasındaki oranı yüzde 25. Raporda, başkent Washington ve 40 eyalette yapılan incelemelerde, Washington da dahil 29 eyalette siyahların virüs kaynaklı ölüm oranlarının diğer gruplardaki oranlardan daha fazla olduğu kaydedildi. Ayrıca, Washington ve 15 eyalette, siyahların Corona pandemisinde hayatını kaybedenler arasındaki oranı, bu bölgelerdeki siyah nüfusu oranının yüzde 12 ila 36 üzerinde seyretti.

New Mexico’da yerli Amerikalılar’ın ölüm oranı tüm grupların 7 katı

Raporu hazırlayan uzmanlar, Amerika genelinde kayıtlara geçen 93 binin üzerindeki Corona virüsü kaynaklı ölümlerin yüzde 88’inde ırk ve etnisitenin belirtildiğine de değinerek, özellikle yerli Amerikalılar ile ilgili daha saydam verilere bu sebeple ulaşılamadığına dikkat çekiyor.

Öte yandan, Navajo kabilesine mensup yerli Amerikalı toplulukların yoğunlukta olduğu Arizona ve New Mexico eyaletlerinde kayıtlara geçen verilere göre, bu gruplar arasındaki Corona virüsü kaynaklı ölüm oranı diğer tüm gruplara göre daha fazla. Arizona’da bu oran 5 kat fazlayken, New Mexico’da 7 katı aşıyor. Resmi ölüm kayıtlarında yerli Amerikalı olarak belirtilenlerin üçte ikisinin bu iki eyaletten olduğu da raporda aktarılan ayrıntılar arasında yer alıyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?