Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında yapılan akademik çalışmaları desteklemek ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla “Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma”nın dördüncüsünü düzenlemektedir.

Yarışmaya son başvuru tarihi 31 Ocak 2013 günü mesai saati bitimi olup, yarışmaya ilişkin “Başvuru Formu”na  bağlantısından ulaşılabilir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI IV. AKADEMİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK

YARIŞMA DUYURUSU

YARIŞMANIN AMACI:
Yarışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında yapılan akademik çalışmaların desteklenmesini sağlamak ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Yarışmaya, dereceyi veren jüri tarafından kabul edilmiş doktora tezleri ile uluslararası hakemli dergilerde kabul edilmiş makaleler katılabilir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya katılacak çalışmaların, Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında ve Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olması gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak doktora tezlerinin, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihten en çok üç yıl öncesine kadar doktora derecesini veren jüri tarafından kabul edilmiş olması şarttır.

Uluslararası hakemli dergilerde kabul edilmiş makalelerin, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihten en çok üç yıl öncesinde yayımlanmış olması şarttır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensupları yarışmaya katılamazlar. Bu yasak, çalışmaların değerlendirme sürecinde görevli kişilerin eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını da kapsar.
YARIŞMAYA KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:
Yarışmaya katılım için istenen belgelerden, başvuru formu, katılımcının özgeçmişi ile bir adet fotoğrafının,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma
İstiklal Caddesi No:10
06100 Ulus / Ankara / Türkiye
adresine iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi; yarışmaya  katılacak çalışmanın tamamı ile beş sayfayı geçmeyen özetinin ise elektronik  ortamda [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

YARIŞMANIN TAKVİMİ:

Yarışmaya son başvuru 31 Ocak 2013 tarihi mesai saati bitimidir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sahibi, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı bir yazılı beyanı başvuru adresine ulaştırmak kaydıyla yarışmaya katılımdan vazgeçebilecektir.

İşbu duyuruda yer verilen hususlara uygun biçimde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme sonucunda, ödül kazanan çalışmalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Ağ sitesinde açıklanacak ve başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ:

Yapılan değerlendirme sonucunda birinciye 15.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. Ayrıca, en fazla beş çalışmaya 1.500 TL tutarında akademik teşvik ödülü verilir. Herhangi bir dereceye layık eser bulunmadığında dağıtılmayan ödül diğer derecelere tahsis edilmez.

Ödüle değer görülen doktora tezleri, çalışma sahibinin onayı alınmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanabilir.

Çok yazarlı çalışmaların ödül alması halinde ödül miktarı başvuru sahibine ödenecek olup, yazarların ödül miktarını paylaşımında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
DEĞERLENDİRME AŞAMASI:

Yarışmaya katılması uygun görülen çalışmalar ön eleme aşaması ve ikinci değerlendirme aşaması olmak üzere iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

Ön eleme aşamasında, beş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensubundan oluşan Ön Eleme Jürisi tarafından, çalışma sahiplerinin başvurularının katılım koşullarına uygunluğu ile çalışmanın Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası ile olan ilişkisi ve işleniş başarısı değerlendirilir. Ön elemenin sonucu çalışma sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

İkinci değerlendirme aşamasında, ön eleme aşamasını geçen çalışma sahipleri çalışmalarını sunacakları bir çalıştaya davet edilir.

Çalıştay sonrasında ödüle değer görülen çalışmalar, dört Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensubu ve üç öğretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşan Değerlendirme Jürisi tarafından belirlenir.

İLETİŞİM:
Yarışmaya ilişkin sorular için iletişim adresi: [email protected]

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?