AKP-MHP oylarıyla park alanı imara açıldı

Sancaktepe’de imar planlarından “park” fonksiyonuna sahip  bin 168 metrekarelik hazine arazisi, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi’nin talebi doğrultusunda “konut-ticaret” alanı ilan edildi.

Tapu devrinin yapılabilmesi için park alanın iptal edildiği plan değişikliği teklifini Sancaktepe Belediye Başkanlığı hazırladı. Plan, gereğinin yapılması için İBB’ye gönderildi ve ocak ayı meclis oturumları sırasında gündeme alındı.

1285 METREKARE İNŞAAT

Teklifi inceleyen İBB Planlama Müdürlüğü, toplam bin 168 metrekare parkın iptal edilerek donatı alanı kaybına sebep olunduğunu, yapı, nüfus ve trafik yoğunluğu yaratıldığını belirledi.

Planda getirilen yapılaşma koşullarına göre bodrum kat ve çıkmalar hariç yaklaşık bin 285 metrekarelik ek inşaat alanı oluşturulduğu hesaplandı. Bu uygulamanın emsal yaratacağı ayrıca iptal edilen park alanı yerine eşdeğer alan yaratılmadığı kaydedildi.

İSKİ’DEN UYARI: HASSASİYETLE KORUNMALI

Yeşil alan miktarı azaltıldığı için Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü de planı uygun bulmadı.

Ömerli Baraj Havzası uzun mesafeli koruma alanında kalan parsel ile ilgili İSKİ de hassasiyetle korunması gereken içme suyu havzasında ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağından plana olumsuz görüş bildirdi.

AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile park alanı imara açıldı. Büyük bölümü boş durumda olan parselin bir bölümünde bir inşaat şirketinin ofisi bulunuyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?