Amerika’daki Türk Bilim İnsanlarına Çağrı

T.C.Los Angeles Başkonsolosluğunun “Türk Bilim İnsanları Konferansı” konulu duyurusu;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2012 yılı içerisinde anılan Bakanlık tarafından “Türk Bilim İnsanları Konferansı” düzenlenmesinin kararlaştırıldığı, konferansın yapılacağı yer, tarih ve programın bilahare duyurulacağı bildirilmiş; anılan konferansa konuşmacı veya misafir olarak davet edilmek üzere yurtdışında yaşayan Türk bilim insanlarının isimleri, unvanları, uzmanlık alanları, çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri, özgeçmişleri vb. bilgilere gereksinim duyulduğu, buna ek olarak, BSTB tarafından kurulacak bir portal aracılığıyla bilim insanlarımızın iletişim ve etkileşimlerinin artırılması ve uluslararası ortak proje geliştirme kültürünün yaygınlaştırılmasının planlandığı kaydedilmiş, bu çerçevede, yurtdışındaki Türk bilim insanlarına ilişkin bilgilerin Dış Temsilciliklerimiz aracılığıyla temin edilerek BSTB’ye iletilmesi talep edilmiş ve bu çalışmada kullanılmak üzere örneği ekte sunulan bilgi formu gönderilmiştir.

Bu bağlamda Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde yaşayan/çalışan Türk bilim insanlarının isim ve irtibat bilgilerini, ekli formda yeraldığı şekilde derleyerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletmek arzusundayız.  
 

Bilgi Formu örneği

 
Henüz elimizde bilim insanlarımızın verilerini havi bir liste mevcut olmadığı için, bu çalışmanın, Başkonsolosluğumuzun bilim insanlarımızla önümüzdeki dönemde daha yakın ilişki tesis etmesine de yardımcı olabileceği kanaatindeyiz.

Bulunduğunuz bölgelerdeki bilim insanlarımızın ekli formda sorulan bilgilerini en geç 15 Şubat 2012 tarihine kadar [email protected] adresine iletmeniz şükranla karşılanacaktır.

Arif Çelik
Muavin Konsolos
T.C.Los Angeles Başkonsolosluğu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?