Atatürk’ün Kendisi Tarafından İlkelerinin Tanımı

Atatürk’ün Kendisi Tarafından İlkelerinin Tanımı. Saptırılmaya çalışılan bu fikir ve görüşlerin gerçeği Atatürk’ün kendi sözleriyle şöyle ifade edilmiştir.

ataturk-ilkeleri

Atatürk’ün Kendisi Tarafından İlkelerinin Tanımı

Cumhuriyetçilik İlkesi

Türk Ulusunun yaradılışına ve karakterine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir. Bugünkü hükümetimiz, doğrudan doğruya ulusun kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir ki, onun adı Cumhuriyet’tir. Artık hükümetle Ulus arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Yönetim halk,halk yönetim demektir.
(Nutuk, Cilt 3, s.75, Cilt 2, s.230)

Milliyetçilik İlkesi

Biz doğrudan doğruya Milliyetperveriz, Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumumuzdur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
(İlk Öğretim, Cilt: 4, Sayfa:6)

”Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu ve Trakyalı hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır”
(Atatürk Diyarbakır’da 1923, Sayfa:4)

Halkçılık İlkesi

Türk Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (Atatürk ve Atatürk ilkeleri M.Yavru, Sayfa:13) Türkiye halkı, ırkça,dince ve kültürce ortak, birbirlerine karşılıklı saygı ve fedakarlık hisleriyle dolu, kaderleri ve menfaatleri müşterek olan bir toplumdur.
(1.3.1922 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:1,Sayfa:221)

Laiklik İlkesi

Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz bir milletin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfın din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir. İşte bu vaziyete karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz.
(Atatürk’ün Hususiyetleri, Kılıç Ali, Sayfa: 116)

Devletçilik İlkesi

Bizim takibini uygun gördüğümüz devletçilik prensibi, bütün üretim ve dağıtım araçlarını fertlerden alarak Millet büsbütün başka esaslar içinde düzenlemek amacını güden, özel ve kişisel ekonomik teşebbüse ve faaliyete meydan bırakmayan sosyalizm prensibine dayalı kollektivizim – komünizm gibi bir sistem değildir.
(Atatürk’ten Yazdıklarım, Afet İnan, Sayfa:66-67)

Devrimcilik İlkesi

Yaptığınız ve yapmakta olduğumuz Devrimlerin gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve biçimi ile uygar bir toplum haline getirmektir. Devrimimizin asıl hedefi budur. Bu gerçeği kabul etmeyen zihniyetleri darmadağın etmek zorunludur.
(Atatürk, 1925, Kurtuluş ve Sonrası, A. Doğan, Sayfa:165)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?