Bilişim Dünyası EMC Forum’da bir araya geldi

“İşinizi+BT’yi+Kendinizi Dönüştürün” temasıyla bu yıl 6. kez düzenlenen EMC Forum 2012’de 750’ye yakın Türk şirketi üzerinde gerçekleştirilen “Türk Şirketlerinde BT Dönüşümü” konulu araştırma, kurumlarda en büyük endişe kaynağının veri güvenliği ve yönetimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çok yönlü kişiliğiyle tanınan yazar/şair Sunay Akın’ın konuk konuşmacı olarak katıldığı EMC Forum’da, EMC’nin Teknoloji İş Ortakları organizasyonunu yöneten Başkan Yardımcısı, Global Pazarlama CTO’su, Chuck Hollis açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

EMC Forum’un ev sahipliğini yapan EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez Forum ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yılki EMC Forum’da, teknoloji dünyasının gündemindeki Büyük Veri ve Bulut Bilişim konularında geri kalmamak adına kurumların ve yöneticilerin dönüşüm yolculuklarını her yönüyle ele aldık. Şirketlerin BT dönüşümlerinde uygulamaları gerekenler hakkında önemli yol haritaları sağlamanın yanı sıra; rekabet ortamında nasıl öne çıkabileceklerini ve kârlılığı artırmanın yollarını değerlendirdik”.

Sönmez; “EMC olarak müşterilerimizin beklentilerine ve yapısına özel olarak geliştirdiğimizçözümlerimizle, bulut bilişime giden yolda iyi bir sonuç elde etmelerini sağlıyoruz. Rakiplerden farklılaşmanın ve kârlılığı korumanın yolu doğru belirlenmiş bulut stratejisinden geçiyor. “Türkiye’deki Şirketlerde BT Dönüşümü” üzerine gerçekleştirdiğimiz araştırmanın sonuçları da; Türkiye’deki şirketlerin yakın zamanda büyük bir dönüşüm geçireceğini gözler önüne seriyor. Kurumlar çalışma şekillerini, BT ve çalışan yapılarını dönüştürmek suretiyle operasyonları üzerinde daha yüksek kontrole ve pazarları, müşterileri ve ürünleri hakkında daha iyi bir kavrayışa sahip olacaklarını görecekler” şeklinde konuştu.

EMC’nin BT dönüşümü konusundaki araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de şirketlerin %62’si gelecek yıl içerisinde büyük bir dönüşüm geçirecek. Araştırma bulgularına göre Türkiye’deki şirketlerin %49’u yeni çözümler/ürünler geliştirilmesini, %46’sı gelirlerin artırılmasını, %42’si ise veri yönetiminin ve analiz çalışmalarının geliştirilmesini ticari konularda amaç olarak belirliyor. Bu bulgular şirketlerin BT dönüşümüne yaklaşımlarına da yansıyor. Türkiye’deki şirketlerin %40’ı gelecek 12 ay içerisinde BT fonksiyonlarında büyük dönüşüm niteliğinde değişimler yapmakta olduklarını veya bu yönde planlar yaptıklarını bildiriyorlar. Araştırmaya göre Türkiye’deki şirketlerin BT alanındaki önde gelen 7 önceliği; Veri depolama/yönetimi (%60), Yeni teknoloji (sistemler, uygulamalar ve veri) entegrasyonu/süreç yönetimi (%58), Veri yedekleme ve kurtarma (%57), Mevcut teknolojilerin bakımı (%54), Veri güvenliği (%52), Güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve performansın optimizasyonu (%47) ve Bulut bilişim (%46).

Araştırma, sadece şirketler ve BT fonksiyonlarının dönüşüm geçirmesinin ötesinde, BT çalışanlarının görevlerinin de hızlı bir değişim halinde olduğunu ortaya çıkarıyor. Şirketlerin %72’si Büyük Veri’nin, BT personeli için gelecek üç yıl içinde yeni görev ve sorumluluklar yaratacağına inandıklarını ve bulut bilişimin de aynı sonucu doğuracağını söyledi. Bu kapsamda Data Architect (Bulut Mimarı) ve Data Scientist (Veri Bilim Adamı) gibi yeni görevler ortaya çıkıyor. Türkiye’deki şirketler bu değişen ortama uyum sağlamaya hazır olduklarına inanıyor ve %87’si BT organizasyonlarının, öncelikli BT işlerini başarıyla gerçekleştirmek için yeterli bilgi ve beceri seviyesinde olduğundan emin olduklarını belirtiyor.. (Hürriyet)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?