Bilişim sektörü bir araya geldi

EMC Forum 2011’de katılımcılara geleneksel, ilişkisel veri tabanlarında yer alan yapılandırılmamış verileri de kapsayan; benzersiz boyutta ve formatta veri kümelerini bütünleştirme ve analiz etme yolları ile bulut bilişimin BT hizmetleri ile çakıştığı noktaların nasıl aşılabileceği sorularına yanıtlar sunuldu.

EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, açılış konuşmasında katılımcıların EMC’nin sunduğu bulut bilişim ve gelişmiş veri depolama çözümleri aracılığıyla maliyetlerini nasıl düşürebileceklerine, işte verimliliği ve çevikliği nasıl artırabileceklerine ve Büyük Veri’nin gücünü tam anlamıyla nasıl ortaya çıkarabileceklerine değindi.

Sönmez, “EMC’nin görevi müşterilerini bulut bilişime geçiş süreçlerinde yönlendirmek ve onların BT altyapılarını dönüştürmelerine yardımcı olmaktır. Mevcut geleneksel BT altyapıları oldukça pahalı olmanın yanında, karmaşıklığı ve esnek olmaması nedeniyle de kurumlar açısından zorlayıcı olabiliyor.

EMC olarak kurumların daha etkin ve çevik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bulut bilişim, kurumların geleneksel BT altyapılarındaki zorlayıcı unsurları bertaraf etmeleri ve esneklikten uzak BT altyapılarını daha çevik ve verimli yapılara dönüştürmek için doğru yöntemdir” dedi.EMC Forum 2011 oturumları dört ana konuya yoğunlaştıEMC Forum 2011 İstanbul etkinliğindeki oturumlar “Veri depolama”, “Bulut”, “Büyük Veri” ve “Yedekleme – Kurtarma Çözümleri” olmak üzere dört ana konuya odaklandı.

Veri depolama oturumlarında EMC Unified Depolama Çözümleri ve EMC Enterprise Depolama Çözümleri kanalıyla katılımcılara veriyi en uygun maliyetle en etkin biçimde nasıl yönetebilecekleri konusunda bilgiler aktarıldı.2020’de sayısal veri 44 kat artacak, yüzde 90’ını büyük veri oluşturacakIDC’nin gerçekleştirdiği Dijital Evren araştırması yıllık veri miktarının 2020’de yüzde 44 oranında artacağını öngörüyor. Üretilecek bu verilerin yaklaşık yüzde 90’ını yapılandırılmamış veriler oluşturacak. Yapılandırılmamış verilerin büyük kısmını da mobil cihaz kullanıcılarının kaydettiği resim ve videolar oluşturacak.2011 yılı sonuna dek dijital dünyaya yönetilmesi gereken 500 katrilyon yeni dosya eklenecek.

Veri miktarı olağanüstü düzeyde artacak ancak, BT çalışanlarının sayısı yüzde 50’nin altında bir oranda artacak.BT bütçelerinin yaklaşık dörtte üçü, yani ortalama yüzde 73’ü, mevcut altyapı ve uygulama sistemlerini devam ettirmek için harcanıyor. Bütçelerin yalnızca yüzde 27’si şirketlerin rekabetçi yönlerini geliştirmek, müşterileri ile ilişkileri sıkılaştırmak ve rakiplere karşı avantajlara sahip olmak için harcanıyor.Şirketler, bu yüzde 27’lik paya daha fazla yatırım yapmak istiyor. EMC bu ikilemin çözümünün bulut bilişim ve BT’yi hizmet olarak sunmada yattığına inanıyor.. (Hürriyet)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?