Cem Yılmaz Los Angeles ‘ta #cmylmz

cem yilmaz los angeles

Russell Crowe’un ‘The Water Diviner’ filminde  rol alan Cem Yılmaz, gala için Los Angeles’a geldi.

Yeni filmden yeni Ayakkabı

Yolculuk öncesi gazetecilerle konuşan Yılmaz, özel tasarım 400 Euro’luk ayakkabısı sorulunca “Yeni filminden kazandığı paralarla almış diye yazarsınız” diyerek espri yaptı.

‘PEK Yakında’ filminin gişede başarısız olduğu haberlerine katılmayan Yılmaz, “Ben istediğimi aldım.Spe­kü­las­yon ola­bi­li­r” dedi. Şubatta yeni bir filmin çekimlerine başlayacağını açıklayan şovmen, “Çok komik olacak, seyirci gülmek istiyormuş” sözleriyle eleştirilere gönderme yaptı.

Russell Crowe Türkçe bilmiyor

Russell Crowe’un filminde oynayan Cem Yılmaz, “Siz Crowe’a rol verir misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bilmiyorum; Russell Crowe Türkçe bilmiyor sonuçta

İstanbul Galası 5 Aralık’ta

Yıl­maz Er­do­ğa­n’­la bir­lik­te Avus­tral­ya­lı ak­tör Rus­sell Cro­we­’un ‘T­he Wa­ter Di­vi­ne­r’ fil­min­de rol alan Cem Yıl­maz, ön­ce­ki gün Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­day­dı. Ga­la­ya ka­tıl­mak için Los An­ge­le­s’­a gi­den ko­med­yen, şun­la­rı söy­le­di:
5 Ara­lı­k’­ta da İs­tan­bu­l’­da ga­la ola­cak. Sid­ne­y’­e git­me­ye­ce­ğiz ama Rus­sell, İs­tan­bu­l’­a ge­le­cek.
Yıl­maz, “Yö­net­ti­ği­niz bir film­de Rus­sell Cro­we­’u oy­na­tır mı­sı­nız?” so­ru­su­na “Bil­mi­yo­rum; Rus­sell Türk­çe bil­mi­yor so­nuç­ta­” ya­nı­tı­nı ver­di. (Milliyet)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?