Cemaat vakıflarının seçim yönetmeliği yine değişti

Geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.

Cemaat vakıflarının seçim yönetmeliği yine değişti

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Haziran ayında yayımladığı Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nde yeni düzenlemeler yaptı.

Cumhuriyet öncesinde gayrimüslim Türk vatandaşlarının oluşturduğu hayır kurumları olan cemaat vakıfları, 1936 yılında; düzenledikleri beyannameler ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki kütüğe kaydedildi Böylece, cemaatlere ait bu hayır kurumları “vakıf” olarak kabul edildi.

Böylece cemaat vakıfları, “Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın tüzel kişilik kazandı, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim cemaatlere ait vakıflar” olarak tanımlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bugünkü Resmi Gazete’de yayımladığı yeni düzenleme şöyle: 

CEMAAT VAKIFLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, İstanbul ili içinde aynı cemaat mensuplarından oluşan cemaat vakfı sayısının on beşten az olması halinde seçim çevresi tüm ildir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, bulunduğu seçim çevresindeki seçmenlik şartlarını haiz tüm cemaat mensuplarını tespit ederek oluşturduğu seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfta kayıtlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Fener Rum Patrikhanesi'nde 1 Eylül ayini İlginizi Çekebilir Fener Rum Patrikhanesi’nde 1 Eylül ayini 85. İstanbul Ermeni Patriği Episkos Maşalyan'dan ilk röportaj! İlginizi Çekebilir 85. İstanbul Ermeni Patriği Episkos Maşalyan’dan ilk röportaj! Fener Rum Patriği Barthalomeos hastaneye kaldırıldı İlginizi Çekebilir Fener Rum Patriği Barthalomeos hastaneye kaldırıldı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?