CHP’den, belediyeler eliyle yurt dışına kaçanlar için araştırma önergesi

İlk olarak Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde insan kaçakçılığını ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, daha sonra Elazığ Arıcak, Akçakiraz, Baskil, Ordu Korgan, Tokat Erbaa, Bursa Yıldırım gibi Türkiye’nin birçok ilçe belediyesinde de toplu ilticaların yapıldığını ve bu konunun Meclis tarafından araştırılması gerektiğini ifade etti. Toplu iltica skandalının Meclis tarafından tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini ifade eden Ağbaba, konuya ilişkin şunları söyledi:

“AKP’Lİ BELEDİYELER ELİYLE TÜM TÜRKİYE’YE YAYILDI”

* Geçtiğimiz hafta Malatya Yeşilyurt Belediyesinde ortaya çıkardığımız insan kaçakçılığı skandalı bugün itibariyle tüm Türkiye’nin sorunu haline geldi.

* Malatya’da vali yardımcısıyla dört kamu çalışanının görevden alınması, Elazığ’da Akçakiraz Belediye Başkanının itirafları, her gün ortaya çıkan yeni bilgi, belge ve haberler, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi.

* Her gün onlarca şikâyet ve ihbar maili alıyoruz. İşin içinde ciddi meblağlarda para olduğunu, her şeyin belediye imkânları kullanılarak organize edildiğini, derneklerin ve şirketlerin paravan olarak kullanıldığını görüyoruz.

* İnsan kaçakçılığı AKP’li belediyeler eliyle tüm Türkiye’ye yayılmış durumda. Türk Ceza Kanununun 79. Maddesi gayet açık, ‘Türkiye’den yurt dışına insan kaçıranların hapis ve adli para cezasıyla yargılanması gerektiği’ yazıyor.

* Bu durumun ayrıca Meclisimiz tarafından da acilen araştırılması gerekiyor. Biz de 23 milletvekili arkadaşımızın imzasıyla Meclis Başkanlığına araştırma önergemizi vermiş bulunuyoruz. Bu konunun peşini bırakmayacağız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

“DEVLET İMKÂNLARI KULLANILDI”

Ağbaba’nın Meclis’e sunduğu araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

* Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile ‘kamuya yararlı dernek’ statüsünde bulunan mahalli idare dernekleri kişi, dernek, şirket, vakıf vb. kuruluşlar tarafından kurs, seminer, inceleme gezisi vb. amaçlarla yurt dışında düzenlenen programlar için personel görevlendirebilmektedir.

* Mevzuatta böyle yer alsa da özellikle son iki yılda belediyelerin bu kapsamda belediye meclisinden karar alarak yapmış olduğu görevlendirmelerin amacı dışında olağandışı şekilde farklı çıkarlar doğrultusunda gerçekleştirildiği görülmüş ve bu konu gerek basında gerek kamuoyunda ‘devlet imkânları kullanılarak insan kaçakçılığı yapıldığına’ yönelik ciddi tartışmalara neden olmuştur.

* İşbu araştırma önergesi, belediyelerin yurt dışına görevlendirmelerine ilişkin bu iddiaları araştırma, belediyelerin yurt dışı gezilerini etkin şekilde denetleme ve amacı dışında gerçekleşen yurt dışı gezilerinin tespitini amaçlamaktadır.

“53 KİŞİDE OLUŞAN HEYET GÖNDERİLDİ”

* Belediye ve devlet imkanları kullanılarak yurt dışına insan kaçırıldığına dair en önemli iddiayı Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin Belediye Meclisi kararıyla 15-27 Eylül 2020 arasında ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ projesi kapsamında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerini Almanya’nın Hannover şehrine göndermesi oluşturmaktadır.

* Bu teknik gezi kapsamında Almanya’ya gönderilen 45 kişilik heyetten belediye başkan yardımcıları dışında 43’ünün yurda dönmediği anlaşılmıştır. Bu konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirmesine ve Malatya Valiliği ve ilgili belediye tarafından açıklama yapılmasına rağmen kamuoyunu tatmin edici bir yanıt alınamamıştır.

* Benzer şekilde, Ordu Korgan Belediyesi de 25 Temmuz-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında yine aynı aracı şirket, isim ve amaç doğrultusunda yine Almanya’nın Hannover şehrine Korgan Muhtarlar Derneği aracılığıyla 53 kişide oluşan heyet göndermiştir. Adı geçen dernek yöneticileri, belediye tarafından ‘dernek üyesi’ sıfatıyla yurt dışına gönderilen bu kişileri tanımadığı da yine basında yer alan haberlerde görülmüştür.”

“YÜZLERCE İNSAN HİZMET PASAPORTUYLA AVRUPA’YA KAÇIRILIYOR”

* Aynı şekilde Elazığ Arıcak ve Baskil belediyelerinin de derneklerle yapmış olduğu proje kapsamında farklı tarihlerde onlarca dernek üyesini Almanya’ya gönderdiği ortaya çıkmıştır.

* Elazığ Üçocak ve Bursa Yıldırım belediyelerinde Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile aynı yöntemle Almanya’nın değişik şehirlerine vize gerektirmeyen hizmet pasaportu/gri pasaportla yüzlerce insanın Avrupa’ya kaçırıldığı yine basında yer almıştır.

* Belediye aracılığıyla yurt dışına gönderilen isimler için ilgili devlet kurumlarına gri-hizmet pasaportu alındığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu durum devlet imkanları kullanılarak yurt dışına insan kaçırıldığı iddiasını güçlendirmektedir.”

“MECLİS BELEDİYELERİN YURT DIŞI GEZİLERİNİ ARAŞTIRSIN”

* Belediyelerin amacı dışında yurt dışına görevlendirmeler yoluyla insan taşıdığı iddiası etkin bir şekilde araştırılması gereken önemli bir konudur. Bu kapsamda, devlet imkanlarının kullanılıyor olması, yurt dışına gönderilen kişilerin kimliklerinin, haklarında herhangi bir suç isnadı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, aracı şirketlerin hangi amaçla kurulduğu ve hangi faaliyetleri yaptığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

* Bu açıdan belediyelerin yurt dışı görevlendirmelerinin etkin şekilde denetlenmesi, belediyelerin amacı dışında geziler düzenleyerek insan kaçakçılığı yapılıp yapılmadığının tespiti ve işbu araştırma önergesinde yer alan iddiaların araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci Maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci Maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını saygılarımla arz ederim.

İlginizi ÇekebilirAlmanya skandalına soruşturma! Vali yardımcısı ve 3 kişi görevden alındıAlmanya skandalına soruşturma! Vali yardımcısı ve 3 kişi görevden alındıİlginizi ÇekebilirÇevre eğitimi için Almanya'ya gönderilen 43 kişi dönmediÇevre eğitimi için Almanya’ya gönderilen 43 kişi dönmediİlginizi Çekebilirİnsan kaçakçıları Karadeniz'deİnsan kaçakçıları Karadeniz’deİlginizi Çekebilirİkinci el kamyon için...İkinci el kamyon için…İlginizi ÇekebilirDernekler eliyle adam kaçırma sektörüDernekler eliyle adam kaçırma sektörüİlginizi ÇekebilirAKP'li iki belediye daha yurt dışına dernek üyesi göndermişAKP’li iki belediye daha yurt dışına dernek üyesi göndermişİlginizi ÇekebilirYeşilyurt Belediyesi tarafından yurt dışına gönderilen kişilerin kimlikleri ortaya çıktıYeşilyurt Belediyesi tarafından yurt dışına gönderilen kişilerin kimlikleri ortaya çıktı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?