Dövizle Askerlik İşlemlerine Getirilen Yeni Uygulama Esasları

15 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren “1111 sayılı Askerlik Kanunu”nda yapılan değişikliklerle, dövizle askerlik işlemlerine getirilen yeni düzenlemelere ilişkin temel hususlar aşağıda sunulmaktadır:

-Dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilen yükümlüler, başvuru tarihinden itibaren ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar yararlanma şartlarını kaybetmemiş olmaları kaydıyla, ödemelerini tamamladıkları tarih itibariyle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

-Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi olmadıkları için son yoklama sağlık muayeneleri yaptırılmaz.

-Yasal ya da yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkarak yabancı bir ülkeye iltica eden yükümlüler ile yabancı ülkede oturma veya çalışma izni bulunmadığından kaçak olarak yaşayanların dövizle askerlik hizmeti başvuruları, bu durumlarını sonlandırıp Kanunda yazılı işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerini elde etmedikçe veya yabancı ülke vatandaşlık hakkını kazanmadıkça kabul edilmez. Bunlardan gerekli yararlanma şartlarını oluşturanların çalışma süreleri hesap edilirken, yabancı ülke mevzuatına göre yasal sayılan statülerle çalıştıkları sürelerin tamamı çalışma süresine dâhil edilir.

-38 yaş ve öncesindeki yükümlüler 10.000 Avro tutarındaki dövizi, ilki başvuru sırasında, kalanı üç eşit taksitte veya tamamını peşin olarak en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar; 39 yaş ve sonrasındaki yükümlüler 10.000 Avro tutarındaki dövizi peşin olarak öderler.

-14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar dövizle askerlik hizmeti için konsolosluklarına başvuruda bulunmuş, yapılan incelemeyi müteakip hak sahibi oldukları tespit edildiğinden başvuruları kabul edilmiş ve bu kapsamda kendilerine peşin veya taksit ödemesi yaptırılmış olan yükümlüler, başvuru tarihindeki yaş durumlarına göre önceki mevzuat hükümlerinde belirtilen döviz miktarlarını süresi içinde ödemekten sorumludurlar.

-Önceki mevzuat hükümlerine göre başvuruları kabul edilenlerden henüz temel askerlik eğitimini yerine getirmemiş olanlar temel askerlik eğitiminden muaf tutulduklarından, yükümlülerin bu maksatla yurda gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

-Konsolosluklarca hak sahibi oldukları tespit edildiğinden en geç 14 Aralık 2011 (dâhil) tarihine kadar ödeme yapmalarına rağmen ödemelerinin 15 Aralık 2011 ve daha sonraki bir tarihte T.C. Merkez Bankası hesabına geçtiği belirlenenlerin durumları, havale talimatını en geç 14 Aralık 2011 tarihinde verdiklerini veya havale bu tarihte gerçekleşmiş olsa bile bankacılık işlemlerindeki aksaklık veya hatalardan kaynaklanan nedenlerle havale tutarının hesaplarına iade edildiğini ilgili muhabir bankalardan alacakları açıklayıcı belgelerle ve konsoloslukları vasıtasıyla ispat edebilmeleri halinde, Türkiye’deki ilgili kurumlarımızca ayrıca değerlendirilecektir.

-15 Aralık 2011 (dâhil) tarihinden itibaren önceki mevzuat hükümlerine göre başvuru alınmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Şikago Başkonsolosluğu

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?