Engelli verilerini İBB ve Sağlık Bakanlığı koruyacak

İSTANBUL (AA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Sağlık Bakanlığı arasında engelli verilerin doğrulanmasına ilişkin protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, engelli verilerin sistem üzerinden otomatik sorgulanması, sahtecilik eylemlerinin önlenmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi hedefiyle hazırlanan protokol, İBB Genel Sekreter Hayri Baraçlı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Vekili Mahir Ülgü tarafından imzalandı.

Protokol, engelli kişilerin belediye hizmetlerinden faydalanabilmeleri, işlemlerin kolaylaştırılması, bireylerin durumlarının sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanabilmesi ve bu süreçte sahtecilik eylemlerinin önlenmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla "kişinin özür oranı, ağır özürlü, sürekli raporunun geçerlilik süresi" gibi bilgilerin doğrulanmasına ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenliyor.

Gerekli koordinasyonu, tarafların ilgili hizmet birimlerinin en az "daire başkanı" seviyesindeki yetkililerle teknik personelden oluşan bir komite tarafından sağlanacak. Komite ise tarafların mutabakatı ile protokolden bağımsız olarak istendiği zaman değiştirilebilecek.

Verilerin aktarımı, işlenmesi ve doğrulanmasına ilişkin teknik konular, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü arasında yapılacak resmi yazışma ile belirlenecek.

Taraflar, hukuka ayrı olarak verilere erişimi ve işlenmesini önlemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda.

Ayrıca taraflar, verilere ait iz kayıtlarını en az 10 yıl süreyle saklamak, bunun için hizmetin kesintisiz sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemin planlı bakımlarını yapmakla yükümlü.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?