GENEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ EK DUYURU

Los Angeles Başkonsolosluğu “Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ek duyuru” konulu duyuru yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğundan  “Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ek duyuru” :

510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” çerçevesinde 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan “Genel Sağlık Sigortası”ndan yararlanılabilmesi için Türkiye’de ikamet koşulu aranmakta olup, sözkonusu Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmak istemeyen vatandaşlarımızın adres beyanında bulunarak yurt dışında yaşadıklarını belgelemeleri gerektiğine ilişkin duyuru Başkonsolosluğumuzca daha önce yapılmıştı. (https://losangeles.bk.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=142166 )

Vatandaşlarımızın yurt dışı ikamet adreslerinin bildirimleri, dış temsilciliklerimize şahsen ya da posta ile başvurularak yapılmaya devam edilmektedir.

Bu kez, vatandaşlarımızın, “Genel Sağlık Sigortası” uygulamasının başlangıç tarihi olan 1/1/2012 tarihi ile yurtdışı adreslerini güncelledikleri tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim vb. amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evraklarının ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezine ibraz etmeleri halinde, sözkonusu döneme ilişkin Genel Sağlık Sigortası tescillerinin iptalinin yapılacağı ve mağdur olmalarının engelleneceği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bildirilmiştir. Başkonsolosluğumuza adres beyanında bulunan vatandaşlarımızın, yukarıda bildirilen belgeleri doğrudan Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezine ibraz etmeleri yurt dışındaki ikamet sürelerinin geriye doğru güncellenmesi açısından önem arz etmektedir.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın ikametlerini bildirmeleri için şahsen veya posta ile adres beyanında bulunmaları gereklidir. Posta ile “Adres Beyan Formu” göndermek isteyen vatandaşlarımızın, formu (Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün formunu indirmek için tıklayın) eksiksiz olarak doldurup imzalamaları ve form ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekmektedir.

– Adres Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacak)

– Nüfus cüzdanı fotokopisi

Alındı belgesinin iadesi için üzeri pullu iade zarfı

Aynı adreste yaşayan aile bireyleri ( 18 yaşından küçük çocuklar ve eşler) için ayrı ayrı form doldurulmasına gerek yoktur. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün formunda “Aynı Adreste Bulunan Kişilerin Kimlik Bilgileri” kısmını doldurmanız yeterli olacaktır.Başvurunuz elimize eksiksiz olarak ulaştıktan sonra adres beyanınız elektronik ortamda yapılarak alındı belgeniz adresinize postalanacaktır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ( ADNKS)’nde kaydınız olup olmadığını öğrenmek için lütfen tıklayınız.

Saygıyla duyurulur.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?