Green Card’a sahip olmanın başka yolları nelerdir?

Green card Sahibi olmanin baska yollari nelerGreen Card’a sahip olmanın başka yolları nelerdir?

Amerika’da Green Card sahibi olmanın en bilinen yolları piyango (lottery) veya evlilik yoluyladır.

Green Card’a sahip olmanın başka yolları nelerdir?

Amerika’da 500.000 USDlik yatırım yaparsanız ve Amerika’da istihdam yaratırsanız, (En az 10 kişilik) ABD’de yaşayan 1. dereceden yakın akrabalarınız (En az 10 yıllık bir süreç Green Card sahibi olabilirsiniz) varsa veya size iş verecek bir işveren mevcut ise (Bu işverenin Göçmenlik dosyalarını takip etmesi gerekli harçları yatırması şart ile ortalama bir kaç yıl sürüyor ve oldukça masraflıdır.)

Green Card sahibi olabilirsiniz ama size bir şirket sizi çalıştırabileceğini garanti bile etse, sizin yapacağınız işin hiçbir Amerikan vatandaşı tarafından yapılamıyacağını ve sizin hiçbir Amerikan vatandaşının işini elinden almayacağınızı ispat etmek zorundadır.

Piyango (lottery) veya evlilik yöntemin dışında Green Card almanın başka yolları da bulunmaktadır.

1- Yatırım yolu ile Green Card

EB-5 dediğimiz yatırım yolu ile Green Card alabilmek için bir yatırımcının en az 1 milyon tutarında yatırım yapması gerekir. Ancak bunun bir istisnası var. Eğer yatırım işsizliğin çok yüksek olduğu şehirlerde veya az gelişmiş kırsal kesimlerde gerçekleşirse yabancı yatırımcının en az 500,000 dolar yatırım yapması yeterli olmaktadır.

Bu bölgeler istihdamın artması hedeflenen bölgeler olarak (targeted employment area “TEA”) kabul edilip işsizliğin ulusal işsizlik oranının en az %150 olduğu yerlerdir. Amerika’da halen bu tanıma giren çok sayıda şehir vardır. Birde Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) tarafından daha önceden onaylanan ve ‘bölgesel ticaret merkezi’ (Regional Center) olarak adlandırılan projelere yatırım yapılmak suretiyle de Green Card için müracaat edilebilir.

Bölgesel ticaret merkezlerine yatırılması gereken paranın miktarı ise en az 500,000 dolardır.

2- Akrabalık yoluyla Green Card

Amerikan vatandaşı olan bir şahıs en yakın derecede akrabaları (immediate relatives) için Green Card başvurusu yapabilir. En yakın derecede akrabalar dairesine kârı, koca, 21 yaşından küçük evlenmemiş çocuklar ve anne, baba girer.

Amerikan vatandaşı bu en yakın akrabalarına herhangi bir süre beklemeksizin Green Card için müracaat edebilir.

Ayrıca bir Amerikan vatandaşı yukarıda saydığımız en yakın aile bireyleri dışında kalan akrabalarına da aile tercih katagorisinde (Family Preference Category) Green Card için müracaatta bulunabilir bu akrabalar grubuna :

21 yaşın altında evlenmemiş oğullar veya kızlar,
Erkek veya kız kardeşler girer,

Yalnız Amerikan Kongresi her yıl aile tercih kategorisinde Green Card alabileceklere sınırlı oranda kotalar verdiğinden birinci kategoridekilerin aksine ikinci kategoride saydığımız akrabalara Green Card müracaatı yapabilmek için kendilerine vize numarasının gelmiş olması gerekir ancak bu da uzun yıllar almaktadır.

Amerika’da Green Card sahibi olan bir şahıs da belli bazı aile bireylerine sponsor olmak koşulu ile onlar içinde green card müracaatı yapabilir bunlar:

Kârı veya koca

21 yaşından küçük evlenmemiş çocuklar

Yaşlarına bakılmaksızın evlenmemiş oğul veya kızlar.

Yalnız bu kategori üzerinden yukarıda saydığımız aile bireylerine Green Card müracaatında bulunmak isteyen ve Amerika’da yaşan Green Card sahibi bir şahıs böyle bir müracaatta bulunması için yine uzun yıllar kendisine vize numarasının gelmesini beklemesi gerek.

3- Çalışma yoluyla Green Card

Amerika’da bir işverenden kalıcı (permenant) iş teklifi alınmak suretiyle de Green Card’a başvurulabilir. Bunun için ilk şart işverenin sponsor olduğu işçinin yapacağı iş için ABD’de yeterince kalifiye eleman bulunamadığını ve bu iş için aranan kişinin hiçbir şekilde Amerikan vatandaşlarının çalışma faaliyetlerini veya çalışmalarını, aldıkları maaşlarını etkilemeyeceğini kanıtlamak durumundadır.

Bunun için de iş vereceği kişi için Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı’ndan (Department Of Labor) bir Çalışma Belgesi (Labor Certification) almak zorundadır.
Ayrıca bir işçinin bu yolla Green Card alabilmesi için, belli derecede eğitimi, teknik becerisi, iş tecrübesi, ve belli bir alanda ustalık deneyimi de olması gerekmektedir.

Sponsor işveren işçi için ilk aşamada çalışma belgesi ( Labor Certification) başvurusunu hazırlayıp Amerikan Çalışma Bakanlığı’na (Department of Labor) gönderir. Bu süreç olumlu neticelenirse işveren bir sonraki aşamada işçinin Amerika’da kalıcı oturum alabilmesi adına diğer başvuruları yapar, bu süreç genellikle 1 ila 1,5 yıl arasında sürmektedir.

Bazı durumlar da ise bir şahıs kendisine herhangi bir işveren sponsor olmadan ve Çalışma Bakanlığı’ndan çalışma belgesi için labor certification başvuru yapmadan kendi kendine sponsor olmak yolu ile de Green Card alabilir. Bunlar bilimde, sanatta, eğitimde, iş dünyasında ve sporda isim yapmış üstün yeteneği olanlar ile, olağanüstü araştırmacı ve profesörleri kapsar,

4- Evlilik yoluyla Green Card

Bir Amerikan vatandaşı ile evlenmek yolu ile de green card alınabilir. Bunun için Amerikan vatandaşının bizzat ABD’de ikamet etmesi gerekmektedir. Gereken bir diğer şart da yapılan evliliğin gerçek bir evlilik olmasıdır. Göçmenlik dairesi evliliğin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu mutlaka test etmektedir.

5- Çekiliş (lottery) yoluyla Green Card

Green Card sahibi olmanın en yaygın yolu piyango yolu ile elde edilen Green Card’tır. Amerika her yıl dünya çapında 55 bin kişiye Green Card sahibi olma şansı vermektedir. Başvurular internet üzerinden yapılmakta ve her sene Ekim ayında başlayıp Kasım sonunda bitmektedir.Bu şekilde Green Card alanlar Amerika’da kalıcı olarak yaşayabilir, istedikleri işlerde çalışabilirler ve daha sonra kanunda belirtilen Amerika’da kalma sürelerini tamamladıkları vakit vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

6- Sığınma veya mültecilik yolu ile Green Card

Sığınmacı ve mülteci statüleri ırkı, dini, uyruğu, belli bir sosyal gruba tabiyeti, veya politik düşüncelerinden dolayı zulme uğrayanlar veya uğrayacak olanlar için tanınmış özel bir koruma statüsüdür.

Sığınmacı ve mülteci kavramı birbirinden farklıdır aralarındaki fark kişinin müracaatta bulunduğu yere göre değişir. Eğer bir şahıs Amerika dışında bu koruma statüsüne müracaat ediyorsa mülteci (refugee), Amerika içerisinden başvuruyorsa o zaman bu kişiye sığınmacı (asylee) denir.

Sığınmacı veya mülteci olma şartlarını yerine getirip de talepleri kabul edilenler Green Card alabilir ve Amerika’da istedikleri sürece kalabilir ve çalışabilirler.

7- Özel göçmenler için Green Card

Bunların dışında kar amacı gütmeyen belli kuruluşlarda çalışan (non profit ) din görevlileri (Religious Workers), Amerika sınırları dışında Amerikan hükümetine ait işlerde görevli olanlar, belli bazı uluslararası organizasyonların emekli olmuş çalışanları, Afganistan ve Irak da Amerikan ordusuna destekte bulunan tercümanları kapsar. Bunlar göçmenlik dairesinin belirlediği diğer şartları da yerine getirmek koşulu ile Green Card alabilirler.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?