İşleme alınmayan tutanağı YÖK’e gönderdi hakkında soruşturma açıldı 


Cemaat yapılanması iddiaları ile gündemde olan Bursa Teknik Üniversitesi’nde sular bir türlü durulmuyor.  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Korkmaz’a, kadrosu olup derslere gelmeyen bir akademisyen hakkında tutanak tutturduğu, işleme alınmayınca da tutanağı YÖK’e gönderdiği, bu nedenle de hakkında keyfî disiplin soruşturması açıldığı ileri sürüldü. Korkmaz’a açılan soruşturmada uyarı cezası verildi.

İşleme alınmayan tutanağı YÖK’e gönderdi hakkında soruşturma açıldı 

Bursa Teknik Üniversitesi, cemaat yapılanması, mobing, işe son verme ve usulsüzlük iddiaları ile gündemden düşmüyor.

DERSLERE GELMEYEN AKADEMİSYENE TUTANAK 

Cemaat yapılanması iddiaları ile gündemde olan Bursa Teknik Üniversitesi’nde sular bir türlü durulmuyor. Üniversitede, usulsüzlük yaşandığı iddialarını gündeme getiren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kalaycı‘nın işine son verilmesinin ardından, Yunanca, İtalyanca, Bulgarca, İngilizce, Almanca, Rusca ve Hırvatca olmak üzere toplam 7 dil bilen Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Korkmaz’ın yaklaşık 6 yıl önce üniversitede kadrosu olup derslere gelmeyen bir akademisyen hakkında tutanak tutturduğu ileri sürüldü.

TUTANAĞI YÖK’E GÖNDERDİĞİ İÇİN SORUŞTURMA AÇILDI İDDİASI

İddiaya göre, işe gelmediği ileri sürülen akademisyen hakkında tutulan tutanak üniversite yönetimi tarafından işleme konulmadı. Korkmaz’da tutanağı bu kez CİMER üzerinden YÖK’e gönderdi. Bu işlem nedeniyle de İnsan ve Toplum Bilimeri Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal’ın, keyfi olarak Doç. Dr. Korkmaz hakkında disiplin soruşturması açtığı ileri sürüldü. Korkmaz, ‘Tam zamanında görevi yapmamak ve düzensiz davranmak’ gerekçesiyle uyarı cezasına çarptırıldı.

‘TAM ZAMANINDA GÖREVİ YAPMADI’ CEZASI

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı soruşturma evrakında şöyle denildi:

“23.01.2022-E.44781 tarih ve sayılı iki savunma dilekçeniz.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesinin 3/1 fikrasında ifade edilen “Kasıtlı olarak, görevi tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esaslan yerine getirmemek” iddiasıyla hakkınızda ilgi (a) Dekanlık Onayı ile açılan Disiplin soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma dosyası ile konu ile ilgili alınan savunmanız 2547 sayılı Kanunun 53/C-b maddesi gereğince Dekanlığımıza ulaşmıştır.

Dekanlığımız tarafından hakkınızda soruşturmacının düzenlediği soruşturma dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgeler işığında tüm detaylar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dekanlığımızca soruşturma dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda hakkınızdaki iddianın kısmen sübuta erdiği kabul edilmiş olup 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesi gereğince alınan ilgi (b) savunmalarınızda beyan etmiş olduğunuz gerekçeler, soruşturma konusu olan mezkur iddianın yersiz olduğunu ispatlayacak nitelikte görülmediğinden yetersiz bulunmuştur.

Daha önce bu ve benzeri konulardan ikaz edilmiş olmanız gerekçesiyle 2547 sayılı Kanunun 53/D maddesinin 3’ncü paragrafinda belirtilen “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalan olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir” hükmünün hakkınızda uygulanma imkanı bulunamamıştır.

Bu sebeple yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili hakkınızda yapılan soruşturma sonucu sübuta eren eyleminiz sebebiyle 2547 sayılı kanunun 53/1 maddesinin (C) bendinde ifade edilen “Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak” hükmü gereğince Dekanlığımızca “uyarı” cezası ile tecziye edildiniz.

Tecziye yazısının tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 8 gün içinde bir üst disiplin amirine itiraz etme ile birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre 60 gün içinde Bursa İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın olduğunu bilmenizi ve bundan sonra bu tür olaylara meydan verilmemesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

YABANCI TELEVİZYON KANALLARINDA FETÖ’NÜN KANLI YÜZÜNÜ ANLATMIŞ

Başarılı bir Akademisyen olan öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Korkmaz’ın Amerika‘da, İtalyan devletinin bursuyla okuduğu, FETÖ darbesi sürecinde Amerika ve Rus televizyonlarına terör örgütünün kanlı yüzünü İngilizce ve Rusça olarak da anlattığı öğrenildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusu! İddialar çok vahim! İlginizi Çekebilir Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusu! İddialar çok vahim!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?