İstanbul’un ünlü otoparkının yıkımına itiraz


45 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın meydan yapmak üzere yıkılması için İBB tarafından hazırlanan plan değişikliğine, binada hizmet veren işletmecilerden itiraz geldi.

İstanbul’un ünlü otoparkının yıkımına itiraz

İBB Meclisi’nin 2021 yılı haziran ayı oturumlarında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda, İstanbul’un ilk çok katlı otoparkı olan 45 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı yıkılıp yerine meydan yapılmasına karar verildi.

Meydanın altı, zemin altı otopark olarak düzenlendi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Ünlü tatlı markalarının şubelerinin bulunduğu Beyoğlu Karaköy’deki otopark binasının yıkımının önüne açan plana, askı sürecinde itirazlar geldi.

İtirazlar da değerlendirilip karara bağlanmak üzere İBB Meclisi’ne sevk edildi. Haziran ayı oturumlarında değerlendirilen itirazlar oybirliği ile reddedildi.

“TURİZM VE ÜLKE TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

İtiraz dilekçesinde “İmar planı içerisinde pek çok tarih ve kültür alanı olmakla birlikte müvekkilimizin de içerisinde yer aldığı Karaköy Katlı Otoparkı ulusal ve uluslararası alanda üne sahip pek çok işletmeye hizmet vermekte ve gerek turizm gerekse de ülke tanıtımı açısından büyük önem arz etmektedir. Mevcut imar plan değişikliğini zaruri ve ivedi kılan herhangi bir gerekçe bulunmamasına rağmen bu minvalde bir imar planı değişikliği ile katlı otoparkın yıkılması idari kararın amacına uygun değildir. Tadili talep edilen imar planı, kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olmaması gibi sebeplerle yeniden değerlendirilmesi” istendi.

“TARİHİ DOKU ZARAR GÖRÜR”

Başka bir itiraz dilekçesinde plan değişikliği ile beraber bölgenin tarihi dokusunun zarara uğrayacağı belirtilerek “Yeni planda otopark yapılacak alanda derin kazı yapılması gerekmektedir. Kazı yapılacak alan tarihi açıdan önemli olup herhangi bir tarihi esere rastlanması halinde zarar göreceği muhakkaktır. Her ne kadar İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu plan değişikliği için olumlu görüş belirtmiş ise de bu görüşün ne kadar detaylı bir incelemeye dayandığı belli değildir. Plan değişikliğinde eski müellifin onayının alınıp alınmadığı, bir müellif çalışması yapılıp yapılmadığı, yeni müellifin yeterli olup olmadığı, bu konuda mevzuata uyulup uyulmadığı belli değildir” denildi.

“DENİZE ERİŞİM İÇİN YENİDEN DÜZENLENDİ”

İtirazlarla ilgili değerlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, İBB mülkiyetindeki taşınmaz için yapılan planların “İstanbul’un tarihi merkezindeki kamusal açık alan ihtiyacını gidermek ve bir su kenti olan İstanbul’da kentlinin denize erişebilirliğini artırmak amacıyla Karaköy merkezindeki kentsel ve fiziksel mekanın yeniden düzenlenmesi gerekliliğinden yola çıkılarak yapılan incelemelerde; geçmişte Karaköy Rıhtımı yanında bir karşılama açık alanı olarak kullanılan parsellerin arasındaki tescil harici alanın Karaköy İskelesi yanında yer alan Kent Meydanı ile birleştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğu”nu aktardı. Komisyonlar da itirazları uygun bulmadı.

İBB tarihinde ilk... İlk servis İmamoğlu'ndan İlginizi Çekebilir İBB tarihinde ilk… İlk servis İmamoğlu’ndan

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?