‘Kamu eczacılarının mali ve özlük hakları iyileştirilsin’ önergesini AKP ve MHP reddetti


Sağlık Komisyonu’nda, kamu eczacılarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için CHP tarafından önerge verildi. Komisyon Başkanı Recep Akdağ ve AKP ve MHP’li milletvekillerinin ret verdiği önergenin oylanması sonucunda 9-9 eşitlik çıktı. Yeniden yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla önerge reddedildi.

‘Kamu eczacılarının mali ve özlük hakları iyileştirilsin’ önergesini AKP ve MHP reddetti

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda başladı.

CHP kamu eczacılarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için önerge sundu.

CHP tarafından verilen önergenin gerekçe kısmında şu ifadeler yer aldı:

* 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 25. Birleşiminde, tüm partilerin uzlaşısı ve oy birliği ile görüşülmekte olan kanun teklifine ihdas edilen yeni maddeler ile sağlık çalışanlarının özlük haklarında ve maaşlarında bir kısım iyileştirilmelere gidilmiş ve bu iyileştirmelere kamuoyunda sevinçle karşılanmıştı. Ancak sonrasında, ilgili maddelerin geri çekilmesi büyük tepkilere sebep olmuştu.

* Bugün 2/4485 Esas Numaralı Teklif ile getirilmek istenen düzenleme, o gün Meclis Genel Kurulu’nun oy birliği ile aldığı düzenlemenin gerisinde bir düzenlemedir. İlgili düzenlemenin tekrar Genel Kurul’un geçmişte oy birliği ile aldığı karar seviyesine çıkarılması Genel Kurul’un saygınlığının koruması açısından önem taşımaktadır.

* Yine aynı şekilde, 1 Aralık 2021 tarihinde, tüm partilerin oy birliği ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemelerinin kesilmesini öngören düzenleme de yürürlükten kaldırılmıştır.

* Ancak bugün gelinen noktada, Genel Kurul’un üzerinde uzlaştığı bir iyileştirmeden geri adım atılması doğru değildir. Bu sebeple ilgili fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, madde metnine eczacıların eklenmesi de uygun olacaktır.

ÖNCE EŞİTLİK ÇIKTI, YENİDEN OYLANINCA REDDEDİLDİ

TBMM Sağlık Komisyonu’nda, kamu eczacılarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için CHP’nin verdiği önergeye, Komisyon Başkanı Recep Akdağ ve AKP ve MHP’li milletvekillerinin ret verdiği önergenin oylanması sonucunda 9-9 eşitlik çıktı. Komisyon 15 dakika ara verdi.

Komisyonda yapılan son oylamada kamu eczacıları için CHP’nin verdiği önerge Komisyon Başkanı Recep Akdağ, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

'Çiftçilerin kullandığı akaryakıtta ÖTV kaldırılsın' önergesini AKP ve MHP reddetti İlginizi Çekebilir ‘Çiftçilerin kullandığı akaryakıtta ÖTV kaldırılsın’ önergesini AKP ve MHP reddetti

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?