Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek New York’ta BM’de

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kentleşmede insan faktörünün öneminin altını çizerek ˊˊŞehrin imarı, yol, köprü gibi diğer altyapı düzenlemelerinin yanı sıra insanların huzur ve mutluluğunu sağlamayı birinci hedef yapmamız gerekiyor. Biz bunu fark etmiş olan nadir şehirlerden birisiyizˊˊ dedi.

New Yorkˊta BM Genel Merkeziˊnde düzenlenen ˊˊSürdürülebilir Kentleşmeˊˊ toplantısına katılan Akyürek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Konya ile ilgili yurt dışında çok sayıda programa katıldıklarını ve Konyaˊnın tanıtımını yaptıklarını belirten Akyürek,

ˊˊBiliyorsunuz modern dünyada artık şehirlerin pazarlanması, şehirlerarası rekabette çok önemli, bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu yolla (Konya olarak) dünya gündemine taşınma, daha çok ziyaretçi ve yatırım çekme, ticaretin ve dostluğun, irtibatların artmasını sağlamaya çaba gösteriyoruzˊˊ dedi.

BM-HABİTAT bünyesinde yapılan toplantıda Konyaˊnın ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yaptığı bazı orijinal, önemli çalışmaları gündeme taşıdıklarını söyleyen Akyürek, ˊˊAmerikalı uzmanlar, BMˊden uzmanlar Konyaˊnın farklı yönlerini değerlendirdiler. Biz de doğrusu bundan istifade ettik, sadece Konyaˊyı anlatmakla kalmadık, biz de önerilen bir takım programlardan, projelerden istifade ettik, bunlarla ilgili uygulama çalışmaları da yapmış olacağızˊˊ dedi.

Anadoluˊdaki şehirlerin eskiden sadece kendi aralarında rekabet ettiklerini, ancak 21. yüzyılda bunun önemini kaybettiğini anlatan Akyürek, ˊˊÖnemli olanın dünya şehirleriyle rekabet etmek olduğunu gördükˊˊ diye konuştu.

Dünyada ülkelerden, devletlerden sonra şehirlerin de öne çıkmaya başladığını ifade eden Akyürek, ˊˊBu yarışta geride kalmamamız gerekiyor, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii Konya, Türklerin 200 yılbaşkentliğini yapmış, misyonu olan önemli bir şehir. Bu kapsamda dünya şehirleriyle farklı platformlarda buluşup gücümüzü artırmaya gayret gösteriyoruzˊˊ dedi.

ˊˊYapılan her çalışma insan içindir, insanın mutluluğu, huzuru içindirˊˊ diye konuşan Akyürek, şöyle konuştu:

ˊˊŞehrin imarı, yol, köprü gibi diğer altyapı düzenlemelerinin yanı sıra insanların huzur ve mutluluğunu sağlamayı birinci hedef yapmamız gerekiyor. Biz bunu fark etmiş olan nadir şehirlerden birisiyiz. Bizim için yapılan hizmetlerin yanında insanların tebessüm etmesi, selamlaşması, merhabalaşması, hizmetler kadar önemlidir. Bu noktada da özel çalışmalar yürütüyoruz. Ve tavsiye ediyoruz: Mutlu şehirler oluşturalım, insanlar yaşadığı şehirden mutlu olsun, yani şehirden ne bekliyorsunuz dediğinizde, ˊmutlulukˊ kelimesi ön plana çıksın. Konyaˊda bu daha çok kullanılır, sebebi şudur: Konya, Mevlana şehridir. Mevlanaˊnın ifadesi, ˊBiz bu Topraklara sevgiden başka tohum ekmeyizˊ. Sevginin ekildiği Topraklarda mutluluk yeşerir, bunu anlatmak istedik.ˊˊ

-BM-HABİTAT Konferansına evsahipliği-

Türkiyeˊnin 2016 BM-HABİTAT Konferansına evsahipliği yapmak isteyen aday ülkelerden biri olduğunu anımsatan Akyürek, ˊˊ1996ˊda İstanbulˊda düzenlenen HABİTAT konferansı çok başarılı geçmişti. Ama şimdi Türkiye daha değişti. Yani son 10 yılda Türkiye bir başka Türkiye oldu. 2016ˊdaki toplantı Türkiyeˊde yapılırsa, Türkiyeˊnin 20 yıllık gelişimi incelenmiş olur, şaşırtıcı gelişim oldu, o fark edilmiş olur, ama biz de 20 yıl önce yapamadığımız birşeyi yapıyoruz, Konya olarak da (konferansın) bir bölümüne evsahipliği yapmak istiyoruzˊˊ dedi.

Konyaˊnın bunu 20 yıl önce yapamayacağını söyleyen Akyürek, ˊˊNiçin yapamazdık- Konaklama tesislerimiz, konferans salonlarımız müsait değildi, şehrin gezilip görülecek alanları, tarihi eser restorasyonları yeterli değildi, şimdi biz bunları hazırladık, hepsi hazırˊˊ dedi.

Akyürek, ˊˊTürkiyeˊnin 2016 HABİTAT adaylığını canı gönülden destekliyoruz, İstanbulˊla birlikte Konyaˊda da toplantının bir bölümünün düzenlenmesini istiyoruz, biz buna hazırız. Türkiye de buna hazır, aslında artık Türkiyeˊde birçok şehir var, 1996ˊda bu yoktu. Son 10 yıldaki gelişmeler hepimizi daha cesaretli kıldı, kendimize artık daha çok güveniyoruzˊˊ diye konuştu.

-AK Parti Burdur Milletvekili Yıldırım-

BMˊdeki toplantıya katılan AK Parti Burdur Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Hasan Hami Yıldırım da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Konya Belediyesinin yaptığı çalışmaları BMˊdeki toplantıda anlattığını hatırlatan Yıldırım, ˊˊTabii Türkiyeˊde pek çok belediyemiz- tabii bunların içinde Konya öne çıkan bir belediyemiz- benzer çalışmalar yapıyorlar. Konyaˊyı bu yaptığı çalışmalarla bütün dünyanın tanımasını istiyoruz ve HABİTAT çatısı altındaki başka ülkelere de örnek olsun istiyoruzˊˊ dedi.

Konyaˊnın çalışmalarının BMˊde büyük takdir kazandığını vurgulayan Yıldırım, benzer sorunların dünyanın pek çok ülkesinde ve kentinde olduğunu, ancak Türkiyeˊde bunlara karşı bulunan çözümlerin ˊˊdünyada çok olmadığınıˊˊ vurgulayan Yıldırım, ˊˊTürkiyeˊnin bu başarısının arkasında mutlaka hükümetimizin desteği var. Biz de hükümetimizin kentleşmeye yönelik politikalarını yeri geldikçe burada anlatıyoruzˊˊ dedi.

-Türkiyeˊde hızlı kentleşme-

Türkiyeˊde kentleşme oranının yüzde 75ˊi geçmesinin ne gibi etkilerinin olabileceğinin sorulması üzerine Yıldırım, ˊˊKısa süre içinde, nüfusun dörtte üçünün şehirlere göç etmiş olması pek çok ülkede olduğu gibi bizde de ciddi problemlere yol açıyor, büyük şehirlerde yığılmalara yol açıyorˊˊ dedi.

ˊˊBu yığılma pek çok yeni fırsatı da ortaya çıkarıyorˊˊ diye konuşan Yıldırım, ˊˊKırsal alanda veremediğimiz pek çok kamu hizmetini çok daha nitelikli olarak şehirlerde verme imkanınız ortaya çıkıyor. Tarımdaki gizli işsizliği şehirlerde bir şekilde verimli iş gücüne dönüştürebiliyorsunuz, bunlar fırsat yönü. Problem yönü ise bu kadar insana yeni istihdam alanı ve yeni nitelikli konut alanları sunmanız lazımˊˊ dedi.

Bu kapsamda Türkiyeˊnin benzer ülkelerle karşılaştırıldığında ˊˊciddi bir başarı öyküsüˊˊ olduğunu ifade eden Yıldırım, son 10 yıldaki toplu konut projelerinin, Beldes, Köydes gibi projelerin, şehirlerin genel olarak yaşanabilirliğini artırdığını belirtti.

ˊˊSon dönemde Türkiyeˊde çevre yatırımlarına harcanan kaynak aslında benzer durumdaki ülkelerin bütçesinden fazlaˊˊ diye konuşan Yıldırım, kırsal hayatın beklenen ve özlenen bir hayat olmadığını, kentleşmenin, modernleşmeyi, dünyayla bütünleşmeyi ve dünya hayatına katılımı artıran bir unsur olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerde nüfusun en az dörtte üçünün şehirlerde yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, medeniyet kelimesinin de şehirleşmeden türeyen bir kelime olduğunu sözlerine ekledi. (A.A)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?