Kuzuyu kurda teslim ettiler

Karayolları’na duble yolları denetlemesi için artık ek bütçe verilmeyecek. Kontrolün yolları yapan firmalara bırakılmasından endişe ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (TCK), duble yolları yapan firmaların yaptığı yolları kontrol etme yetkisi kaldırıldı. Karayolları yönetimine artık kontrollük için ek bütçe de verilmeyecek. Bu sayede bütçe giderlerinde tasarruf olacağı hesaplanıyor ancak firmalara yaptırılan yolların kontrolünün yine bu yolları yapan firmalara bırakılmasından endişe ediliyor.

YOLLARI TCK YAPMALIYDI

Cumhurbaşkanlığı, bölünmüş yolların yapımını düzenleyen genelgeyi değiştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, genelgenin 2’nci maddesinin 2’nci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 2008 yılında yürürlüğe giren genelgenin söz konusu 2’nci maddesinin ilk fıkrası, duble yol olarak bilinen bölünmüş yolların yapımı ve iyileştirme çalışmalarının öncelikli olarak kamu kurumlarına ait iş makineleri, malzeme, ekipman ve personeli eliyle gerçekleştirilmesini, kamu eliyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işlerin ise kısmen veya tamamen özel firmalara ihale edilmek suretiyle yaptırılmasını emrediyor. Dolayısıyla duble yolların aslında özel firmalar tarafından değil, öncelikle TCK tarafından yapılması gerekiyordu.

İKİSİNİ DE FİRMA YAPACAK

Aynı maddenin yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrası ise duble yol çalışmalarına ilişkin proje, mühendislik, kontrollük ve eğitim hizmetlerinin TCK tarafından sağlanmasını, bu işler için de gerekli ek ödeneğin bütçeden verilmesini zorunlu kılıyordu. Genelgedeki “Öncelikle kamu yapar” hükmüne rağmen AKP hükümetleri döneminde duble yolların neredeyse tamamı özel firmalara ihale edildi. Yeni genelgeyle ikinci fıkra yürürlükten kaldırıldığı ve başka bir kamu kurumuna da yetki verilmediği için artık duble yolların proje, mühendislik hatta kontrollük işlerini TCK değil direkt özel sektör yapabilecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yetki verilen firmalar hem duble yolların projesini çizecek,hem mühendislik faaliyetini yürütecek hem de kamu parasıyla ihaleyle yaptıkları yolların teknik kontrolünü gerçekleştirebilecek.

Yeni yollar tehlikede

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 19 bin kilometre duble yol yapılırken 2023 yılına kadar yaklaşık 5.7 bin kilometre daha bölünmüş yol yapılacak. Bu dönemde milyarlarca lira harcanarak mevcut duble yolların da bakım ve onarımı gerçekleştirilecek. TCK’dan alınan duble yolların kontrol yetkisinin başka bir kamu kurumuna verilmemesi halinde hem yeni yapılacak yolların hem de mevcut duble yol ağının bakım ve onarım işlerinin denetiminde ciddi aksamalar yaşanmasından endişe ediliyor.

Büyük çukurlar açılmıştı

AKP’nin iktidara geldiği ilk yıllarda özel sektöre yaptırılan duble yolların büyük bölümü, uygun malzemelerin kullanılmaması, teknik bilgi eksikliği ve benzeri nedenlerle kısa sürede bozulmuş, yollarda açılan büyük çukurlar yüzünden can kayıplarına da yol açan kazalar meydana gelmişti. Üstelik tamamlanan birçok yolun birkaç kez yeniden yapılması gerekmişti. Daha sonra TCK’nın kontrol yetkilerinin ve denetimlerin artırılmasıyla yol kalitesinde önemli iyileşmeler sağlanmıştı.

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye’den)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?