Los Angeles Başkonsolosluğu’ndan Bedelli Askerlik Duyurusu

Los Angeles Başkonsolosluğu’ndan Bedelli Askerlik Duyurusu. 21 gün temel eğitim şartı getirilmiştir. Ücret 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanununa yapılan değişiklikler kapsamında;

– 1 Ocak 1994 (dahil) tarihinden önce doğmuş ve henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan,

– Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce silah altına alınmadan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf olan yükümlüler,

Bedelli Askerlik başvurusunda bulunabileceklerdir.

Adaylar;

– 2 Kasım 2018, 16:30’a kadar şahsen Başkonsolosluğumuza veya vekaletname verdikleri vekil yoluyla Türkiye’de başvuruda bulunmak,

– 2 Kasım 2018, 16:30’a kadar kanunda öngörülen 15.000 (Onbeşbin) TL bedeli ilgili banka hesaplarından birine yatırarak dekontlarla Başkonsolosluğumuza gelerek başvuruyu tamamlamak,

– 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlamak suretiyle

Bedelli Askerlik hizmetinden yararlanabilecektir.

Önemli Notlar:

– Yükümlülerin ilk müracaatlarını e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapmaları beklenmektedir.

Bu çerçevede, hak sahibi olan yükümlülerin e-Devlet üzerinden alacakları barkodlu “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi”yle ödemeyi tamamlayarak, ödemenin yapıldığına dair üç (3) adet dekont aslını ve posta ücretini Başkonsolosluğumuza şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (E-devlet şifreleri olmayan yükümlüler, şifreleri şahsen Başkonsolosluğumuzdan temin edebilirler).

– Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış, ancak sevk edildiği birliklerine katılmamış olanlar, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar, “Bakaya” durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Bu durumda olan yükümlülerin doğrudan Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

– Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

– Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimi için sevk edileceği birlikler Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

– Ödemenin yapılması gereken banka hesapları ve başvuru belgeleri hakkında detaylı bilgi e-Devlet, Askeralma Genel Müdürlüğü (https://asal.msb.gov.tr/) internet sayfalarından, ayrıca Başkonsolosluğumuz’dan e-posta yoluyla ([email protected]) alınabilir.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?