Maliye, internetten yurtdışı alışverişleri incelemeye aldı

Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile BTK, internetten yapılan alışverişin kayıt altına alınabilmesi için teknik ve hukuki altyapı oluşturmaya dönük çalışmalar yapıyor. Kredi kartı kullanılarak internet yoluyla yurtdışından yapılan alışverişler de gözlem altına alınıyor.

İNTERNET üzerinden yapılan ticaret kayıt altına alınıyor. Kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilen elektronik ticaretin vergilendirilmesi için de çalışma yapılıyor. İnternet üzerinden ticaretin teknolojik gelişmelere paralel giderek yaygınlık kazanması ve yüksek hacimli alışverişlerle ortaya çıkan vergi kaybı, ilgili kuruluşları da harekete geçirdi. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK), internet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesi amacıyla teknik ve hukuki altyapı oluşturulması kararını aldı.

Onaylar alınacak

Bu çerçevede öncelikle Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanarak, TBMM’ye sevkedildi. Bu dönem yasalaşamayan ve yeni dönem yeniden gündeme getirileceği belirtilen tasarı ile ticari iletişim, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler, elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ve uygulamaya ilişkin yaptırımlar düzenleniyor. Alıcının elektronik iletişim araçlarıyla sipariş vermesi halinde, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, sözleşme şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesi zorunluluğunu getiren tasarı ile ticari elektronik iletilerin de, alıcılara önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilmesi öngörülüyor. Tasarıda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da uygulamayla ilgili her türlü tedbiri almakla ve denetim yapmakla yetkili kılınıyor.

Teknik altyapı kurulacak

Ekonomi yönetimi de, yeni dönemde öncelikle elektronik ticarete ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasını planlıyor. Daha sonra da Maliye Bakanlığının elektronik sistemin kayıt altına alınmasına ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmesi hedefleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bilişim Teknolojileri Kurumu’nun da e-ticaretin izlenmesine ilişkin altyapıyı kuracağı ifade ediliyor. Bu işlemlerin 2012 sonuna kadar tamamlanması ve böylece elektronik ticaretin tamamen kayıt altına alınması öngörülüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı da, bu çalışmalar kapsamında kredi kartı kullanarak internet üzerinden yurt dışından yapılan alışverişlerde vergi tarhiyatı için alternatif üretiyor.

Gümrük mevzuatındaki limitlere bakılacak

İNTERNET yoluyla kredi kartı kullanılarak yurt dışından yapılan alışverişler, gümrük mevzuatındaki limitler açısından da ayrıca izlemeye alınıyor. Bu incelemede gümrük mevzuatı ile tanınan 150 Euro tutarındaki muafiyet hükümlerini ihlal eden ticari nitelikteki muameleler tespit edilecek ve ihlali yapanlar hakkında işlem yapılacak. Yürürlükteki mevzuata göre, “önemli değeri olmayan eşya” olarak tanımlanan ve yurt dışından posta yoluyla ve yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve toplam kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşyaya da ticari nitelikte olmamak şartıyla ayrıca muafiyet tanınıyor. İlgili mevzuatta buna ilişkin hüküm, “Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 Euro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır” şeklinde düzenleniyor. Yeni dönemde Gümrük Müsteşarlığı, Bankalararası Kart Merkezi ile koordineli çalışarak, internetten kredi kartıyla siparişi verilen ve kişilere posta yoluyla gönderilen bu tür eşyalarda 150 Euro’luk limitin aşılıp aşılmadığını kontrol edecek. Limit aşımında da ilgili eşyaya gümrük vergisi tahakkuk ettirilecek.

Hurriyet

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?