Markaların internetteki performansı yarışıyor

IAB Türkiye Internet Ölçümleme Araştırması Kasım 2011 verilerine göre 12 yaş üstü Internet kullanıcı sayısı yaklaşık 25 milyona, Internet penetrasyon oranı, yani Internet kullanım oranı %42,2’ye ulaştı.

Gemius ve Ipsos KMG tarafından IAB adına yürütülen araştırmanın yaş grubu verileri oldukça ilginç sonuçlar artaya koyuyor. 12-14 yaş grubunda Internet kullanımı ortalamanın çok üstünde, %61,3. Bu oran 15-17 yaş aralığında %75,8’e, 15-24 yaş aralığında %71,8’e çıkıyor. 25-34 grubunda ise %52,7’yle yine ortalamanın üstünde seyrediyor. Araştırma çıktıları gelir açısından incelendiğinde de benzer bir manzara görülüyor. AB SES grubu mensuplarının Internet kullanım oranının %68,9 olduğu ve yine ortalamanın üstünde kaldığı görülüyor.

Tüm bu rakamlar pazarlama iletişimi dünyasını derinden etkiliyor. Markalar dijitalin şekillendirdiği yeni düzene uyum sağlamak için çalışıyor. Artık online’da olmak ya da olmamak temel mesele değil. Bundan böyle pazarlamacılar, ürün yöneticileri ve ajanslar markaların online dünyada nasıl yönetilmesi gerektiği odaklanacak.

Mixx Awards hızla değişen bu ortamda, markaları online performanslarıyla birlikte ele alan bir yarışma. IAB ABD lisansıyla düzenlenen Mixx, dijital reklamları hedef-sonuç ilişkisi içinde değerlendiriyor, yaratıcı fikri markaya sağladığı katkıyla irdeliyor. Stratejiden yaratıcı çalışmaya, uygulamadan medya planlamasına, verimlilikten ROI’a kadar dijital pazarlama iletişiminin tüm unsurlarını inceliyor. Bu yönüyle Mixx, dijital pazarlama iletişiminde uzmanım diyen, dijitalde verimli olmayı hedefleyen her kuruluşun katılması gereken bir yarışma.

Mixx’e ajans ve reklamveren birlikte başvuruyor, birlikte ödül alıyor. 19 kişilik Mixx jürisi dijital eko-sistemin tüm oyuncularını içerecek şekilde seçiliyor. Ajanslar, reklamverenler, yayıncılar, medya ajansları ve akademisyenler başvuruları birlikte ve farklı bakış açılarıyla değerlendiriyor.

Geçen yıl 100’ü hedefleyen ve 213 başvuru alan Mixx Awards’un son başvuru tarihi 12 Ocak 2012. Boomads, Mynet ve Sahibinden.com’un Lider Sponsorlar olarak destek verdiği Mixx’in bu yılki Başarı Sponsoru, Medyanet olacak.

Sektör kuruluşları da 2010’da olduğu gibi Mixx’e katkıda bulunacak. Basın Destekçisi olarak Marketing Türkiye’nin yer aldığı orgnizasyon, Project House, Grey İstanbul, Gramofon, İltek ve Mojo FX’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Online-offline mecralardaki yayın için IAB Türkiye üyeleri Mixx’e destek verecek.

Mixx Awards 2011’in ödül töreni 22 Şubat 2012’de Koç Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Mixx’e başvurmak dikkatli olunması gereken bir süreç. Kapsamlı bir başvuru raporu yazılıyor ve raporun iyi yazılması başarıyı etkileyen önemli bir unsur. Öncelikle unutulmaması gereken nokta jürinin kısıtlı bir zaman dilimi içinde, çok sayıda raporu okuyacağı. Bu nedenle raporda kullanılan dilin sade, kolay anlaşılır olması lazım.

Mixx Awards’a başvururken

İyi bir rapor rekabet ortamını, pazarlama ve iletişim hedeflerini, elde edilen sonuçları kanıtlarıyla birlikte açıklamalıdır. Ayrıca hedef kitle tanımlanmalı, yaratıcı strateji ve medya stratejisi anlatılmalıdır. Başarının değerlendirilebilmesi için mutlaka pazar verilerine, örneğin pazar payındaki, marka bilinirliğindeki artış vb. bilgilere yer verilmeli, başvuru raporu aşağıdaki başlıkları kapsamalıdır.

• Pazarın durumu, rekabet ortamı, markanın pazardaki rakiplerine göre konumu, pazardaki genel eğilimler

• Başarı kriteri olan ölçütler

• Geçmiş dönemlerle karşılaştırma?yapıldığında markanın gelişimi, dijitalreklamın / kampanyanın marka adına elde ettiği sonuçlar

Rapor kullanılan interaktif taktikleri, bütçeyi veya bütçenin toplam içindeki payını, öne çıkan unsurları içermelidir. Hedeflere ilişkin nelerin başarıldığı, hangi interaktif taktiklerin kullanıldığı, neden bunların tercih edildiği anlatılmalıdır. Reklamın iş hedeflerine ulaştığını ya da üstüne çıktığını göstermek için kesin metrikler, rakamlar kullanılmalı, kaynak gösterilmeli, markaya ne tür somut katkı sağlandığı aktarılmalıdır.??

Ayrıca raporu yazmadan önce, www.mixxawards-tr.org sitesi incelenmeli, 2010’un En İyi Kampanyası’nı ve başvuruda dikkat edilmesi gerekenleri okunmalıdır. Son başvuru tarihi olan 12 Ocak 2012’ye kadar aynı şifreyle siteye girip başvuru formunu değiştirmek mümkün olacağından, raporu yazdıktan sonra, sakin bir ortamda son okuma yapmak yararlıdır.. (Hürriyet)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?