Mimarlar Odası’nın katı atık tesisi için açtığı dava reddedildi


Tunceli’nin merkez Sütlüce köyünde Tunceli Belediyesi ve ilçe belediyelerin ortaklığıyla yapılması planlanan Katı Atık Entegre Tesisinin, çevreye zarar vereceği gerekçesiyle Mimarlar Odası tarafından Erzincan İdare Mahkemesine açılan dava reddedildi. Açıklanan kararda, tedbirlere belirtildiği şekilde uyulduğu halde olası risklerin en aza ineceğinin ve hatta sıfırlanabileceğinin açık olduğu vurgulandı.

Mimarlar Odası’nın katı atık tesisi için açtığı dava reddedildi

Tunceli’de Dersim Katı Atık Birliği tarafından (DER-KAB) Sütlüce bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan Katı Atık Entegre Tesisine ilişkin Ankara Mimarlar Odası tarafından tesisin çevreye verebileceği zarar gerekçe gösterilerek Erzincan İdare Mahkemesine dava açılmıştı. Davada Mimarlar Odasını temsilen Av. Gökçe Bolat, köylüleri temsilen ise Av. Özgür Ulaş Kaplan yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına karşı açılan dava Erzincan İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

“KAMU YARARINA AYKIRILIK YOK”

Açıklanan kararda, “Dava konusu projenin yapılması halinde çevreye verebileceği muhtemel zararların ortadan kaldırılması ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin çevresel etki değerlendirmesi raporunda yer aldığı, anılan tedbirlere belirtildiği şekilde uyulduğu halde olası risklerin en aza ineceğinin ve hatta sıfırlanabileceğinin açık olduğu, ayrıca ÇED Olumlu dosyasında oluşabilecek olumsuz koşulları bertaraf ve önlemler için taahhütler verildiği, saha için verilen taahhütler yerine getirildiği takdirde, yapılacak olan tesisin insan sağlığına etkisinin minimize edileceği, ÇED dosyasında verilen taahhütlerin ve alınacak önlemlerin bilimsel ve teknik kurallara uygun olarak verildiği görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

“TESİSİNİN ÇEVREYE ZARAR VERMEDİĞİ GEREKÇELERİYLE DAVA REDDEDİLDİ”

Karara ilişkin konuşan Tunceli Belediyesi avukatı Adnan Çetin, “Tunceli ili merkez ilçesi ile birlikte diğer ilçelerin katılımı ile oluşturulan DER-KAP birliği tarafından ilimizin çevreye zarar veren çöp ve atık sorunlarının giderilmesi amacıyla Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulması işlemlerine 2010 yılından beri başlamış olup, bu aşamada proje alanlarının belirlenmesi, projelerin yapılması, finansman sorununun giderilmesi işlemleri yapılmıştır.

Proje için alınması zorunlu olan ÇED Raporunun alınması sonrasında yöredeki köylüler ve Mimarlar Odası Başkanlığı tarafından Erzincan İdare Mahkemesinde ÇED Raporunun iptali istemiyle iptal davası açılmıştır.

Köylülerin  temeldeki itirazları, yapılacak tesisin kendi köylerine yakın olması ve çevreye zarar vereceği endişeleridir. Mahkemece yapılan keşif ve yargılama  sonucunda, ÇED Raporunda belirtilen önlemlerin alınmasının yeterli olduğu, yapılacak Katı Atık Tesisinin çevreye zarar vermediği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

Alınan bu karar ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve  Tunceli DER-KAP’a üye belediyelerimiz öncülüğünde ilimizde kısa bir süre içinde yapımına başlanacak olan ve maliyeti 300 milyon lirayı bulan bu projeye sayesinde çevreye zarar veren vahşi çöp depolama alanları yeşillendirilerek ortadan kaldırılacak ,Tunceli ili  ileri teknolojili modern bir tesise  kavuşmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

AKP'li belediye mahkeme kararına uymadı, CHP'li üyeler dava açtı İlginizi Çekebilir AKP’li belediye mahkeme kararına uymadı, CHP’li üyeler dava açtı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?