Özgür internet isteyen ABD, sansür ve izleme teknolojileri ihracatçısı

ABD yönetimi, internet özgürlüğünün dış politikasının önemli bir parçası olduğunu beyan etse de interneti kısıtlamak veya sansürlemek isteyen ülkeler, ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımları yine ABD’den alıyor.

İnternet özgürlüğünü kısıtlayan, kullanıcıların takip edilmesini sağlayan ve sansür için kullanılan yazılım ve donanımların tek alıcısı “diktatörlükler” değil.

Birçok ülke, siber savaş, siber saldırı ya daçocukların veya fikri mülkiyetin korunması gerekçesiyle bu teknolojileri ithal ediyor.

ABD yönetimi de bu yazılım ve donanımların en büyük alıcılarından ve özel şirketlerin bu teknolojileri geliştirmesini teşvik ediyor.

DIŞ POLİTİKADA İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ

ABD Başkanı Barack Obama, İran’ı, interneti engellemek için elektronik bir perde örmekle suçlamıştı. Obama, İranlıların dünyanın geri kalanında yaşayan insanların ulaştıkları bilgilere erişemediğini ifade etmişti.

Alt metninde “Eğer ulaşsalardı, her şey farklı olurdu” mesajı yatan bu konuşma, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın, “İnternet özgürlüğü dış politikamızın en önemli parçası olacak” sözleriyle de uyumlu.

Bununla birlikte, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan olaylarda, Mısır ve Tunus gibi ülkelerin hükümetleri eylemcilerin iletişim kurmalarını engellemeyi ve onların gerçek kimliklerine ulaşmayı ABD’den aldıkları teknolojilerle mümkün kılmışlardı.

MESELENİN İKİBOYUTU

Bu tip teknolojiler aynı anda iki farklı amaca hizmet ediyor. Siber saldırıları engelleyerek, insanların internet özgürlüğünü sağlayan teknolojiler aynı zamanda sansür veizleme için de kullanılabiliyor.

Bu teknolojilerin sansür ve izleme karakterinin ortadan kaldırılması veya kısıtlanması için bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu belirtiliyordu.

Yahoo’nun 2006 yılında muhaliflerin hesap bilgilerini Çin yönetimine verdiğini itiraf etmesinin ardından, internetin büyük bir izleme silahına dönüşmesinin nasıl engellenebileceği tartışılmıştı. Üstelik Google ve Microsoft gibi şirketler de sansüre farklı derecelerde destek sundular.

KÜRESEL ÇEVRİMİÇİ ÖZGÜRLÜK YASASI NEDİR?

Bu konuları düzenleyen “Küresel Çevrimiçi Özgürlük Yasası” ABD Temsilciler Meclisi’nin İnsan Hakları Alt Komisyonu’ndan geçti.

Yasa, Dışişleri Bakanlığı’nın “İnterneti Kısıtlayan Ülkeler” listesi hazırlamasını, ABD’nin bu ülkelere söz konusu teknolojileri satışını sınırlandırmasını içeriyor.

Ayrıca yasa, ABD borsalarında faaliyet gösteren bütün şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu’na internet özgürlüğünü ve kullanıcıların gizliliğini korumak için neler yaptıklarını veya planladıklarını açıklama yükümlülüğü getiriyor.

AncakABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ticaretin veya stratejik ilişkilerin zedelenmemesi için “İnterneti Kısıtlayan Ülkeler” listesini oldukça kısa tutması muhtemel.

Obama yönetimi, internet özgürlüğü konusuna vurgu yapsa da ABD yöneticileri ellerinde ne tür izleme donanımları olduğunu, neler satın aldıklarını veya hangi ülkenin bu teknolojilerden aldığını açıklamamakta ısrar ediyor.

* Foreign Policy’de Rebecca Mackinnon imzasıyla yayınlanan “Internet Freedom Starts At Home” başlıklı makaleden derlenmiştir.. (Hürriyet)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?