Plansız alanlar imar yönetmeliği değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yapıldı. Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de bugün yayımlandı.

Plansız alanlar imar yönetmeliği değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için yapılacak olan, alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de, ilgili tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak ve betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılmak kaydı ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf tutulurken bu yapılarda da etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğunun proje müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ait olması hükümleri getirildi.

ASKERİ ALANLAR

Yapılan değişiklikle askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için de tarım, orman, mera ve korunan alanların tespitinde olduğu gibi ilgili kurumdan görüş alınması ve bu alanların hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerine işlenmesi hükmü getirildi.

Bu yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında, etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olmak kaydı ile ruhsat alma zorunluluğu kaldırıldı.

YAPI RUHSATINDAN MUAF

Güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri, bazı şartlarla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf tutuldu

Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için yapılacak olan, alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de, ilgili tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak ve betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılmak kaydı ile yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf tutulurken bu yapılarda da etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğunun proje müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere ait olması hükümleri getirildi.

GİZLİLİK ARZ EDEN YAPILARDA KOLAYLIK 

Ayrıca kırsal alanlar ile iskan dışı alanlarda yapılacak olan, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim, harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapıların ruhsat alma şartları kolaylaştırıldı.

Bunların ilgili idarelerden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyulmak kaydı ile statik ve tesisat ve yapımına dair her türlü sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili idareye yazı ile bildirilmesi ve her türlü projelerinin ilgili kurumlarca tasdik edilmesi kaydı ile diğer prosedürler aranmadan hızlıca ruhsat düzenlenebilmesi sağlandı. İHA

AKP iktidarı, kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolunu açtı İlginizi Çekebilir AKP iktidarı, kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolunu açtı Beykoz'daki 8 mahallede SİT alanlarının koruma statüsü değişti İlginizi Çekebilir Beykoz’daki 8 mahallede SİT alanlarının koruma statüsü değişti Erdoğan imzaladı: Marmaris'te SİT koruma statüsü değişti İlginizi Çekebilir Erdoğan imzaladı: Marmaris’te SİT koruma statüsü değişti

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?