Sanduka örtüsü puşideler koruma altında

ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Osmanlı Hanedanı'na ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi amacıyla 2016'da imzalanan protokol güncellendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakanlığın puşidelerin yenilenmesi amacıyla yürüttüğü projeye ilişkin çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

"Puşide Projesi" kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları daha verimli kılmak ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kasım 2016’da imzalanan protokol güncellendi.

Olgunlaşma Enstitülerince Osmanlı Hanedan türbelerinin yenilenmesi çalışmalarının başlatıldığı proje ile İstanbul’da bulunan 23 türbedeki 158 puşidenin yenilenmesi öngörülüyordu.

Proje kapsamında İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünün koordinasyonunda Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Samsun, Trabzon Olgunlaşma Enstitülerince puşide üretimine ilişkin işlemler gerçekleştirildi.

Güncellenen protokol ile İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü envanterindeki puşidelerin restorasyon ve konservasyon ile yeniden üretilmesi, desen arşivinin hazırlanması, fotoğraf çekimlerinin yapılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçılar arasından talep edilen sanat dallarından usta öğretici ve öğretmenlerin görevlendirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak malzemelerin sağlanması ile yapılan çalışmaların kitaplaştırılması hususları yenilendi.

– Yeni protokol projeye hız kazandıracak

Türbelerdeki sandukaların örtüsüne verilen isim olan puşide, vefat eden kişiye gösterilen saygının bir ifadesi olarak İslam medeniyetinde yüzyıllardır kullanılıyor.

Osmanlı döneminde çeşitli süsleme teknikleri ile üretilen puşidelerde "Maraş İşi" tekniğiyle işlenmiş olanlar karakteristik özellikler gösteriyor.

İmzalanan protokolün, mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefine ulaşılmasında önemli bir aşama olması ve projeye hız kazandırması öngörülüyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?