Tasarının Onaylanması Hakkında Hükümet Açıklaması

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren H.Res.252 rumuzlu tasarının bugün (4 Mart 2010) tarihinde ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış  İlişkiler Komitesi’nde kabul edilmesi üzerine yapılan Hükümet Açıklaması’nın Türkçe ve İngilizce metinleri aşağıda sunulmuştur. 

1.Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından bugün kabul edilen tasarıyı üzüntüyle karşılamıştır.  

Türk ulusunu işlemediği bir suçla itham eden bu tasarıyı kınıyoruz.  

Bu tasarıyı destekleyenler, tarihi gerçekler ve uzman tarihçiler arasındaki konuyla ilgili fikir ayrılıklarını görmezden gelerek siyasi saiklerle yanlış ve haksız bir tutum benimsemişlerdir.  

Tasarı 1915 olaylarına ilişkin olarak içerdiği somut tarihi hataların yanı sıra, tamamen tek yanlı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu halkının tümünün yaşadığı acı olayların tarihçiler tarafından önyargısız biçimde ve bilimsel yöntemlerle, tarihi kaynak ve arşivlere dayanılarak incelenmesi gerektiğine inanmaktadır.  

Siyasetçilerin tarihçilerin alanına yönelik müdahaleleri her zaman olumsuz etkiler yaratmıştır.  

Tasarının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde kabulünün arzu edilmeyen sonuçlara yol açacağına esasen konuya ilişkin girişimlerimiz sırasında açıklıkla işaret edilmişti. 

Tüm uyarılarımıza rağmen Komite tarafından kabul edilen bu tasarının Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermesinden ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi yönündeki çabaları sekteye uğratacak olmasından ciddi kaygı  duyuyoruz.  

ABD ile geniş bir ortak gündem çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları  olumsuz etkileyebilecek bu karar maalesef bir stratejik vizyon eksikliğine de işaret etmektedir. 

Vaşington Büyükelçimiz Namık Tan bu gelişme çerçevesinde bu akşam istişareler için Ankara’ya çağırılmıştır.“   

Turkey regrets the adoption today of the draft resolution by the United States House of Representatives Committee on Foreign Affairs. 

We condemn this draft resolution, accusing the Turkish nation with a crime that it has not committed.  

Those who support this draft resolution have adopted a wrong and unfair attitude with political motives while ignoring the historical truths and differences of opinion among the expert historians on the subject. 

In addition to the factual historical mistakes regarding the events of 1915 contained in the resolution, it has been drafted with a totally one-sided approach. Turkey believes that the painful events experienced by all people of Anatolia during the First World War have to be scientifically examined by historians using historical records and archives in an unbiased manner. 

Intervention by politicians in the domain of historians has always led to negative consequences.  

In fact, during all our contacts concerning the draft resolution it was clearly pointed out that its adoption will lead to undesired results. 

We are seriously concerned that the adoption of this draft resolution in the House of Representatives Committee on Foreign Affairs despite all our warnings will harm Turkey-US relations and impede the efforts for the normalization of Turkey-Armenia relations.  

This decision which could adversely affect our cooperation on a wide common agenda with the United States also regrettably attests to a lack of strategic vision. 

As a result of this development we recalled this evening our Ambassador Namık Tan to Ankara for consultations.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?