Türk kadınına yeni iş imkanları New York’ta tartışıldı

BM Kadının Statüsü Komisyonu 56. oturumu toplantılarında Türkiye’yi temsil eden parlamento heyeti, Türkevi’nde Türkiye’de kadın sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Asan, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı, eski bakanlardan Güldal Akşit, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, Komisyon üyeleri MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve AK Parti milletvekili Zeynep Armağan Karahan Uslu, Türkevi’nde Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Amerika Türk Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen panelde konuşma yaptılar.

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Asan konuşmasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının henüz 8 ay önce kurulduğunu, bakanlığa bağlı 5 genel müdürlük olduğunu söyledi. Bakan yardımcılığının da yeni ve güzel bir uygulama olduğunu belirten Asan, Bakan Fatma Şahin’in yoğun işleri nedeniyle gelemediği BM toplantılarına kendisinin katıldığını, Şahin’in sevgi ve selamlarını getirdiğini belirtti.

Asan konuşmasında, Türkiye’nin İstanbul’da imzaya açılan ”Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini” ilk imzalayan ve onayan ülke olduğunu belirterek bu sözleşme paralelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kadını ve aile bireylerini şiddetten koruma yasası adı altında yasa hazırladıklarını ve meclise sunduklarını belirtti.
”Bundan böyle şiddetin belgesi aranmayacak” diye konuşan Asan, kadına karşı uygulanan şiddetin önlenmesinde erkeklerin eğitilmesinin son derece önemli olduğunu anlattı.

Bugün dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye’nin amacının ilk 10 ekonomi arasına girmek olduğunu anımsatan Asan, ”Ama Türkiye’de kadını iş gücüne katmazsak bunu başaramayız” diye konuştu. Bunun için de toplumda zihin değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirten Asan, bir soru üzerine, Türkiye’de fakir ailelere yapılan yardımlar hakkında da bilgi verdi.

Eski bakanlardan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Akşit de konuşmasında, Türkiye’de kadınların siyasi haklarının gelişimi üzerinde durdu. Türkiye’de kadınların Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde 1926’dan bu yana seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu belirten Akşit, ”Biz (Türkiye olarak) ilk olarak yola çıktık, ama ilk olarak devam ettiremedik” dedi. ”Bugün bizler kadın olarak siyasette görev alıyorsak bunun mimarı Atatürk’tür” diye konuşan Akşit, ancak buna rağmen Türkiye’de ilk kadın başbakanın 70 yıl sonra seçildiğini, ilk kadın valinin 68 yıl sonra atandığını belirtti. Akşit, Türkiye’nin ilk kadın kaymakamının da BM toplantılarına katılan heyetin üyelerinden Kadının Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek olduğunu söyledi.

Türkiye’de kadınların mecliste temsil oranının son 3 seçimde giderek yükseldiğini, yüzde 4,6’dan, önce 9,1’e, oradan da yüzde 14,1’e çıktığını vurgulayan Akşit, ancak bunun henüz yeterli olmadığını belirtti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Gönül de konuşmasında, Türkiye’de kadın haklarını koruyan yasaların eskiye göre çok güçlendiğini örnekler vererek anlattı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu MHP Milletvekili Dedeoğlu, Türkiye’de özellikle kadın girişimcilerinin önünün açılması gereği üzerinde dururken, Komisyon üyesi Doç Dr. Uslu da dünyada her konuda değişim yaşandığını, Türkiye’de kadın hakları konusunda önemli ilerlemeler yaşandığını, ancak daha fazla yapılması gereken olduğunu anlattı.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 27 seviyesinde olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Uslu, Urfa’da kendi girişimiyle başlatılan kadın kooperatifi hakkında da bilgi verdi.
Türkevi’nde düzenlenen panele ve resepsiyona başta Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve New York Başkonsolosu Levent Bilgen olmak üzere, ABD’de yaşayan Türk toplumu temsilcileri, vatandaşlar, gazeteciler, diplomatlar katıldı.

Panelin sonunda Genç Türkler Derneği Başkan Yardımcısı Cenk Çoktosun, Bakan Yardımcısı Asan’a, ”Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Türk kadınına getirdiği kıyafet devrimini ne kadar sürede gerçekleştirdiğini anlatan bir kitap hediye etmek istediğini” belirtti. Kitabı alan Asan da Çoktosun’a teşekkür etti.

KAGİDER’in FEM modeli tanıtıldı
Türkiye’yi BM Kadının Statüsü Komisyonu 56. oturumunda temsil eden heyet, Türkevi’ndeki panelden önce de Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) yine New York’ta düzenlediği, ”İş yerinde eşit fırsatlar modeli, kadınların ekonomik açıdan sürdürülebilir güçlendirilmesi” konulu panele katıldı.

”Fırsat Eşitliği Modelini-FEM” KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan’ın anlattığı panel, KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ tarafından sunuldu.

Panelin başında Dünya Bankası tarafından hazırlanan ”Eşit Düşün” adlı kısa video gösterisi yapıldı.

Panelde konuşma yapan, FEM modeline destek veren Dünya Bankası’nın üst düzey müdürlerinden, eski Türkiye Başkanı Ulrich Zachau, FEM modelinin Türkiye’de gelişmesine memnuniyetle destek verdiklerini ve halen Türkiye ile çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımının yeterli olmadığını belirten Zachau, Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranlarının biraz artması halinde bile bunun ülkeye çok büyük oranda ekonomik yarar getireceğini anlattı. Zachau, Türkiye’de KAGİDER ve Türk Basketbol Federasyonuyla kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsatların artmasına yönelik yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da bildirdi.

Panele FEM’i destekleyen özel sektör temsilcileri olarak katılan Boyner Holding üst düzey yöneticisi-Altınyıldız Kurumsal Başkan Yardımcısı Zeynep Ergin Vitale, Sanofi Aventis’in Kurumsal İletişim Direktörü Aysun Hatipoğlu ve IBM başkan yardımcılarından Marilyn Johnson da firmalarının, fırsat eşitliğine büyük önem verdiğini, bu nedenle FEM projesini desteklediklerini anlattılar.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Akşit panelde yaptığı konuşmada, KAGİDER’in ”her gün yeni projelerle geldiğini” belirterek KAGİDER’e geliştirdiği tüm projeler için teşekkür etti. Akşit, FEM’in ilk kez 2003 yılında Dünya Bankası’nın desteğiyle Meksika’da oluşturulduğunu, daha sonra Şili, Paraguay, Arjantin ve Mısır’da da uygulandığını, 2010 yılında da KAGİDER’in girişimiyle Türkiye’de hazırlandığını vurguladı.

Akşit, ”FEM modeli gerçekten kadının önüne konan fırsatların ötesinde eğitim yoluyla da desteklenerek hak ettikleri noktaya taşınmaları ve kadının güçlenmesini amaçlamaktadır” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Asan da konuşmasında, FEM’in KAGİDER tarafından geliştirilen ”mükemmel” bir proje olduğunu, meslek hayatında kadınlara karşı gösterilen eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını anlattı.

Aşkın Asan’ın BM Genel Merkezinde devam eden BM Kadının Statüsü Komisyonu 56. oturumu toplantıları çerçevesinde ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?