“Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması (3)

İSTANBUL (AA) – İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Araştırma sonuçları, sanayicimizin en zor faaliyet koşullarında dahi Türkiye'ye karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, İSO'nun "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, İSO 500’ün ardından açıkladıkları İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerin, büyük ölçüde KOBİ niteliğindeki kuruluşların performansını ortaya koyan bir araştırma olduğunu belirtti.

Dolayısıyla, ekonomik araştırmalar için bütünsel olarak saygın ve nitelikli bir kaynak olmasının yanında, kendileri açısından bu yönüyle de çok değerli olduğunu ifade eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İSO İkinci 500 sayesinde ülkemizin KOBİ niteliğindeki kuruluşlarının performansını her yıl düzenli bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. 2017 yılındaki yüzde 7,4’lük güçlü büyümenin ardından gelen 2018 yılı, gerek küresel ekonomideki daralma ve gerekse iç tüketimdeki durgunluğun da etkisiyle ekonomimiz açısından zor bir yıldı. İşte o zor koşullarda bile İSO İkinci 500’ü oluşturan sanayicilerimizin üretimden satışlarını yüzde 27,8 gibi ciddi bir oranda artırmaları ve yüzde 6’nın üzerinde bir reel büyüme yakalamaları her türlü takdiri hak etmektedir.

Genel olarak İSO İkinci 500’ün sonuçlarına baktığımızda, İSO 500’e paralel sonuçlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. En önemli fark ise borçlanmada görülüyor. 2018 yılı sonuçları, İSO İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlarının azaldığını, kısa vadeli borçlarının ise arttığını gösteriyor. Bunun iki nedeni var, birincisi borçlanma kaynaklarının önceki yıllara göre ciddi bir şekilde kısılması ve daralmasıdır. İkincisi ise KOBİ ölçeğindeki şirketlerimizin borçlanma kabiliyetinin azalmasıdır."

Dolayısıyla çalışmanın 2018 yılı sonuçlarında, dünya ticaretinde şiddetlenen korumacılık rüzgarlarının yanı sıra Türkiye ekonomisinin geçtiği kritik dönemecin de dolaylı ve dolaysız yansımalarını açık bir şekilde izleyebildiklerini aktaran Bahçıvan, "Örneğin şirketlerimiz üretimden satışlarında yüzde 6,2’lik bir reel artış sağlasa da ihracatın bu büyümedeki katkısının sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da İSO İkinci 500 şirketlerimiz arasında küresel ekonomideki yavaşlamanın daha fazla hissedildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

– "Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayımızın sıçrama yapması sevindirici"

İSO Başkanı Bahçıvan, İSO İkinci 500 çalışmasının ortaya çıkardığı en önemli ve olumlu sonuçlardan birinin sanayicilerin ana faaliyet alanlarına yoğunlaşmayı sürdürerek özellikle faaliyet karlılığında güçlü iyileşmeler sağlamaları olduğuna işaret etti.

Satış ve faaliyet giderlerini yönetmede daha başarılı olan firmaların, 2018’de net satışlara oranla faaliyet karını 1,8 puan artışla yüzde 12,1’e yükselttiğini vurgulayan Bahçıvan, artan kur ve faizlerin etkisiyle İSO İkinci 500 şirketleri için de finansman giderlerinin şiştiğini ve bunun karlılığı önemli ölçüde sınırladığını ifade etti.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İSO İkinci 500 2017’de faaliyet karının yüzde 42,8’ini finansman giderlerine harcarken bu oran 2018’de yüzde 52,6’ya yükselmiştir. İSO İkinci 500’ün teknoloji ve Ar-Ge tarafındaki göstergeleri ise bazı iyi gelişmelere rağmen maalesef tatmin edici değildir. Ar-Ge harcaması yapan kuruluş sayımızın 188’den 218’e doğru güçlü bir sıçrama yapmasını sevindirici bulsak da bu güçlü artışın Ar-Ge harcamaları büyüklüğüne yansımadığını görüyoruz. Kuşkusuz firmalarımızın mali açıdan zorlandıkları bir dönemde bu durum bir ölçüde doğal karşılanabilir. Yine de teknolojik dönüşüm ve inovasyonun KOBİ’ler açısından ertelenemez bir hedef olduğunu da her zaman dikkate almamız gerekiyor."

Bahçıvan, 2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanayicinin en zor faaliyet koşullarında dahi Türkiye'ye karşı olan sorumluluklarını fedakarca yerine getirdiklerini ortaya koyduğunu belirtti.

Erdal Bahçıvan, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla iş ve aş üreterek Türkiye’nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olduğunu gösteren sanayicilerimize bu kıymetli çabaları ve değerli bilgilerini bizimle paylaştıkları için buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Bitti)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?