Türkler’e Amerika’nın yerli kabileleriyle ticaretin önü açılıyor

ABD’de, federal hükümetin onayına gerek kalmadan Amerikan yerli kabilelerine sadece Türk şirketleriyle  ticaret yapma imkanı sunan “tarihi” bir  yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’ne sunuldu.

Turkish Coalition of America’nın (TCA) ciddi çabaları  sonucunda, Kongre’deki Amerikan yerlisi tek milletvekili, Yerli Amerikan  Dostluk Grubunun Eşbaşkanı ve Türkiye Dostluk Grubunun da üyesi olan  Tom Cole, Temsilciler Meclisi’ne, Amerikan yerlilerinin ekonomik  gelişmesine katkıda Türkiye’ye “eşsiz” bir pozisyon sağlayan bir tasarı  sundu.

Cole’un sunduğu 2362 sayılı tasarı, “Amerikan Yerlileri Ticaret  ve Yatırım Yasa Tasarısı 2011” adını taşıyor.

Amerikan yerli kabilelerine, sadece Türk şirketleriyle federal  hükümetin onayına gerek kalmadan ticaret yapma imkanı sunan tasarının,  Temsilciler Meclisi Doğal Kaynaklar Komitesi Kızılderili ve Alaska  Yerlileri İşleri Alt Komitesi tarafından önümüzdeki dönemde ele alınması  bekleniyor. TCA’in öncülüğüyle, bu alt komiteye, Türk girişimcilerinin  de getirilerek, Türk girişimciliği hakkında oturum yapılması da  planlıyor.

Alt komiteden geçmesi halinde komitede oylanacak olan tasarı,  burada kabul edilmesinin ardından da Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna  getirilebilecek.

Kongre’de Türk dostluk ve Yerli Amerikalılar grubundan tam destek

Tasarı, Kongre’de yerli Amerikalılarla alakalı  konularla ilgilenen önde gelen milletvekilleri ve Türkiye Dostluk Grubu  üyeleri tarafından destekleniyor.

Bunun yanında, ABD’nin özellikle son dönemde aralarındaki  mevcut sorunları gidermeye çalıştığı yerli Amerikalılar konusunda önemli  ve olumlu teklifleri gündeme getirmesi nedeniyle de tasarının kabul  edilme olasılığı yüksek bulunuyor.

Ayrıca, tasarıyla, Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’nin imajına  olumlu katkıda bulunulacağı belirtiliyor. Hatta bazı çevreler, ilk kez  böylesine bir tasarıyla, Türkiye’nin Kongre’deki proaktif rolüne vurgu  yapılacağı yorumunda bulunuyor.

Türklerle federal onaya gerek kalmadan ticaret

Tasarı ile, Amerikan yerli kabileleri ve Türk  şirketleri arasında ticaret ve yatırım ilişkileri desteklenerek, yerli  Amerikalıların ekonomik kalkınmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

TCA’in yoğun çabaları sonucu ortaya çıkan tasarı, yasalaşması  halinde hem ABD’nin önemli sorunlarından yerli Amerikalıların ekonomik  kalkınmasına önemli katkıda bulunacak, hem Türk şirketlerin yerlilerin  bölgelerine yatırımlarını ciddi anlamda kolaylaştıracak, hem de  Türkiye’nin ABD’deki olumlu imajını güçlendirecek

Tasarı kanunlaşması halinde, sayıları 6’ya kadar çıkabilecek  kabile veya kabile konsorsiyumuna, Türk şirketleriyle federal hükümetin  onayına gerek kalmadan ticari bağlar kurması yetkisini tanıyor. Böylece,  Türkiye, federal hükümetin iznine gerek kalmadan Amerikan yerlilerinin  çalışabileceği tek ülke konumuna geçecek.

Bu düzenlemenin başarılı olması halinde, uzun vadede istenirse  başka ülkelere yönelik de benzer düzenlemelerin gündeme getirilebileceği belirtiliyor.

Düzenlemeyle ayrıca, tasarı kapsamındaki faaliyetler, federal  fonlardan harcama gerektirmeden, özel sektör entiteleri tarafından  fonlanacak. Bunun da federal hükümet açısından, yerli Amerikalıların  ekonomilerini düzeltmeye yönelik çabalarında kolaylaştırıcı unsur  olacağı kaydediliyor.

AA

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?