Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, teröre müzahir örgüt ve kişiler tarafından çeşitli bahanelerle provakatif eylemler gerçekleştirileceği, bu amaçla toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması türü eylemler yapılacağı, bu çerçevede eylem hazırlığı olduğu yönünde istihbarı bilgiler alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11’inci maddesi; vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür. İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. (Ek paragraf: 25/7/2018-7145/1 md.) Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir. 2911 sayılı ve 6/10/1983 tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19’uncu maddesi ‘İl veya ilçelerde bütün toplantıların ertelenmesi veya yasaklanması. (Değişik birinci cümle:26/3/2002-4748/6 md. ( Bölge valisi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir. (Değişik ikinci cümle: 30/7/2003-4963/22 md.) Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde ile bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir. Kararın özeti yasaklamanın uygulanacağı yerlerde mutat vasıtalarla ilan edilir. Ayrıca İçişleri Bakanlığına bilgi verilir” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede provokatif eylem hazırlığı olduğu Muş ilinde kamu düzenine ilişkin sıkıntılar doğabileceği değerlendirildiğinden toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması türü eylemler 01.04.2019 tarihinden itibaren 15 gün boyunca yasaklanmıştır.” İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?