Yargı kararını uygulamadığı iddia edilen AKP’li başkana suç duyurusu

Bursa Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü’ne yakın koruma alanında, YENİSAN A.Ş.’nin kendi fabrika arazisi içinde yeni tesis kurma izni veren, plan değişikliğinin Bursa 3. İdare Mahkemesince iptal edilmesine karşın mahkeme kararını uygulamadığı ileri sürülen AKP’li Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yargı kararını uygulamadığı iddia edilen AKP’li başkana suç duyurusu

Bursa 3. İdare Mahkemesi 18.07.2011 tarihinde, Orhangazi’de İznik Gölü’ne yakın koruma alanında , YENİSAN A.Ş.’ye kendi fabrika arazisi içinde yeni tesis kurma izni veren, 1/1000 ölçekli plan değişikliğini iptal etmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, geçtiğimiz günlerde bu karara karşı yapılan karar düzeltme istemini de reddetti ve karar kesinleşti.

“4 AYDIR YANIT VERİLMİYOR”

Kararın uygulanması için Orhangazi Belediyesi’ne dilekçe davacı vekili Avukat Erol Çiçek, “07.03.2022 tarihinde Orhangazi Belediye’sine bir dilekçe vererek; kararın uygulanmasını talep ettik. İdari Yargılama Usül Kanun’una göre, mahkeme kararları 30 gün içinde uygulanmak zorunda. Bu dilekçeye yaklaşık 4 aydır yanıt verilmemesi üzerine, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na 01.07.2022 tarihli dilekçe ile  Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın hakkında suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

image small

“BAŞKA BİR TESİSİN BİNASI DA YARGI KARARINA RAĞMEN YIKILMADI”

Çiçek, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

*Bilindiği gibi, Orhangazi Belediyesi tarafından daha önce de Componenta Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ek tesis kurması için, 05.03.2013 tarihinde verilen 41 sayılı ruhsat da iptal edilmiş ve kararın uygulanması için yapılan başvurulara rağmen bina yıkılmamıştı.

*Yenisan plan değişikliği ve Componenta’ya verilen ruhsat da İznik Gölü (300+700m) yakın mesafe koruma alanındaydı. Mahkemeler plan ve ruhsatları iptal ederken bu bölgedeki mevcut tesis alanlarında, kapasite ve yoğunluk artışı yapılamayacağını açıkça ortaya koymuşlardı. Mahkemeler, mevcut kapasite ve çalışma, inşaat alanını genişletecek şekilde izin ve ruhsat verilmesinin 1/100.000 ölçekli plan ve plan hükümlerine, 1/25.000 ölçekli plan ve plan hükümlerine, aykırı olduğu tespitini de yapmışlardı.

*Danıştay kararının çok önemli bir yönü de, 5393 sayılı Belediye K.’nun 13. maddesi, ‘Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma hakları vardır’ hükmüne uygun olarak, yurttaşların bu tip davaları açmakta menfaatlerinin olduğunun kabul edilmesiydi.

*Böylelikle, yurttaşların ve semt sakinlerinin kişisel, meşru ve güncel bir menfaat bağının bulunduğu; gerekçesiyle meclis kararlarına ve planlara dava açabileceği kabul edilmiş oldu.

“BELEDİYE HUKUKA UYMAMAKTA KARARLI”

*Bütün bu süreçten anladığımız Orhangazi Belediyesi ve Belediye Meclisi hukuka uymamakta kararlı veya bizim bilmediğimiz başka şeyler var. Çünkü bu kararların uygulanması durumunda yıkılması gereken tesislerin değerinin, hukuka aykırı kararı veren idareler veya belediye meclis üyelerinden tahsili gerekiyor.

*Kimden güç alıp, ne karşılığında bu kadar hukuksuzluk yapılıyor anlayabilmiş değilim. Tabii, ‘keser döner sap döner, gün gelir hesap döner’  hesap günü herkes gibi onlar da, bu dünyada hesabını verirler.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?