fbpx
Anasayfa Alaturka Online Yurt Dışından Araba Getirme ve Gerekli Belgeler ?

Yurt Dışından Araba Getirme ve Gerekli Belgeler ?

Yurtdisindan Araba Getirme ve Gerekli Belgeler

Yurt Dışından Araba Getirme ve Gerekli Belgeler ?

Yurt Dışından Araba Getirme  ?

Yurt dışından makul fiyatlara araç getirebilirsiniz.

Bu yazı 2018 yılının yasalarını, gerek ve şartlarını kapsamaktadır.

Güncelleme durumlarında vergi oranları vs değişebilir.

Yurt dışından araba nasıl getirilir ?

Yurt dışından araba satın alma yurt dışından araba getirmek için tüm yönetmelikleri, gerekli şartları, evrakları sizlerle paylaşacağız .

İlk olarak bedelsiz bir şekilde yurt dışından araba getirmenin şartları nedir bedelsiz araba getirme deyimi ne anlama gelmektedir bunu açıklayalım.

Bedelsiz İthalat Nedir ?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz alışverişi yapmadan yurt dışında kazanmış olup elde ettiğiniz  ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir.

Kimler Bedelsiz Araç İthal Edebilir ?

  • Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay (2 YIL ) ikamet ettikten sonra , yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları.
    Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
  • Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 (2YIL) ay ikamet şartı aranmaz)
  • Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)
  • Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin vefatı halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları.Yurt dışında yerleşik murisin Türkiye Gümrük Bölgesinde geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
  • Malul durumunda olanlar ve Engellilerin mecburiyeti olduğu için

Not: Her aile sadece bir araç ithal edebilir. Tabiri Olan Aile kavramı = (Anne Baba ve reşit olmayan çoçuklar.)

Yurt Dışından Hangi Araçlar Getirilebilir ?

  • Sakatlar ve malul olmayanlar hariç , ithal edilecek araç 3  yaşından büyük olmaması gerekir. Sakat ve malul olanlar için 3 yıl şartı aranmaz tekrarlıyorum.
  • İthal edilmek istenen araç yurt dışında kimin adına kayıtlı ise o  kişi ithal edebilir ve araç 6 ay öncesinden adına kayıtlı olması gerekir.  Gene bu şartlar Sakat ve malul olanlar  için gerekli değildir.
  • İthal edilecek aracın Şöför dahil olmak üzere 8 koltuğu geçmemesi gerekir.

Not: Malul ve sakatlar ithal ettikleri  araçta özel imal edilmiş hareket ettirici tertibatlar bulunmalı ve motor hacmi Hubraum 1600 CC’yi geçmemelidir.

Yerleşim yeri, yerleşim yeri nakli ne demektir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler hariç olmak üzere, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün yaşadığı yeri ifade etmektedir.

Yerleşim yerinin nakli;
Kişinin yabancı bir ülkedeki yerleşim yeri ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini ifade eder.

Kimler bedelsiz ithalat kapsamında yurda araç getiremez?

a) Yirmi dört ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri,
b) Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler,
c) Yurtdışındaki kadrolara sürekli görev için atanan kamu görevlileri için hariç olmak üzere çifte vatandaşlık statüsüne haiz Türk vatandaşları,
d) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri,

Bedelsiz araç ithal edemezler.

Yurt Dışından Kaç Kere Araç İthal Etme Hakkım Var ?

Bedelsiz ithalat kapsamında yurda aracını getiren ve daha sonra yurt dışına tekrar yerleşen bir kişi yurda dönüşünde bir kez daha araç getirme hakkı var mıdır?

Bedelsiz araç ithalatından yararlanma hakkı 5 yılda bir verilmiştir.

Yurt Dışından Gelen Araçların Silindir Hacmine Göre Vergilendirilmesi Nasıl Olur ?

Motor hacmine cc büyüklüğüne göre vergilendirme oranları ötv kdv eklendikten sonraki durumlarda yurt dışından araba getirme işleminizi başlatabilirsiniz.

Not: Kdv Oranı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklendikten sonra hesaplanmaktadır.

Yurt Dışından Araba Getirme Vergiye Esas Değeri Hesaplanması

Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tespitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:

Amortisman = Eskime Payı

Türkiyeye getirmek istenilen arabanın vergiye esas değeri o zaman dilimindeki satış bedeli üzerinden  ilk yıl için %20 Sonraki yıllar için ise %10 Amortisman düşülerek hesaplanır. bu oranın Dışında 10 yaşının üstündeki araçlarda amortisman hesaplanmaz arabanın modelinin yılı değerinin %20 sini oluşturur.

Bu değerlere ek olarak CIF Değeri (Navlun ve sigorta bedeli dahil kıymeti)

Navlun=geminin yük taşıma ücreti.

200-300 Euro arasında değişmektedir bu ücret

Not: Bu değerlere ek olarak araca sonradan dahil edilmiş olan aksesuar vs fiyataları da Eklenir.

Araba İthal Etmek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

(1) Kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225 inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından, aşağıdaki belgelerle birlikte,  yetkili gümrük idaresine başvurulur.

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşları için;

1)Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,

4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.

b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için;

1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

4)Atama kararı veya görevin sona erdiğini gösteren, kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için;

1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Yerleşim yerinin nakledildiği ülkede bulunan dış temsilciliğimiz tarafından motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişi için düzenlenmiş ikamet nakil belgesi,

4) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

5) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde, Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları için;

1) Araca ilişkin teslim-tesellüm belgesi,

2)  Veraset ilamı,

3) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgesinin aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca bu belgenin aslının alıkonulması sonucu ibraz edilememesi halinde, belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği,

4) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

5) Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.

(2) Trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kişi ya da kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik ve mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?