Yurtdışında Doğum tescili

Şahsen başvuru, Posta ile ve İnteraktif yapılabilir.

İşlemi interaktif yapmak için tıklayınız…

Açıklamalar

Doğum işlemleri için anne veya babadan birinin başvurusu yeterlidir. Anne veya babadan herhangi biri yabancı uyrukluysa, Türk vatandaşı olan tarafın başvurusu gerekmektedir.

Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde görev bölgesinde yaşadıkları Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa yapmaları gerekmektedir. 60 günlük yasal süre içinde doğumun bildirilmesi halinde, çocuk için düzenlenecek nüfus cüzdanından değerli kağıt bedeli alınmaz. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde düzenlenecek nüfus cüzdanı için değerli kağıt bedeli ile birlikte idari para cezası alınır.

Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yere en yakın Büyükelçilik / Başkonsolosluk aracılığıyla yaptırılabilir. Olağanüstü durumlarda ebeveynin veya kanuni vekillerinin Türkiye’de nüfusa kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerine çocuğun uluslararası doğum belgesiyle başvurarak, tescil işlemini yaptırmaları mümkündür.

Alfabemizde bulunmayan w, q, x harflerini içeren isimler kabul edilmemektedir.

Yabancılarla evli Türk vatandaşları, çocuklarına biri Türk, diğeri yabancı olmak üzere iki veya daha fazla isim koyabilirler. Sadece yabancı bir isim konulduğu takdirde, ilgili nüfus müdürlüğünün, ismin değiştirilmesi için ikaz etme, değiştirilmediği takdirde savcılığa bildirme sorumluluğu bulunmaktadır.

Doğum tescil başvurusu alınan çocuğun annenin pasaportuna kaydının istenmesi halinde babanın, babanın pasaportuna kaydının istenmesi halinde ise annenin şahsen başvurusu ya da çocuğun diğer eşin pasaportuna kaydedilmesine onay verdiğine dair yerel noter onaylı muvafakati gerekmektedir.

Yukarıdaki hususlar sadece evlilik içinde doğan çocuklar için geçerlidir. Evlilik dışında doğan çocukların doğum kayıt işlemleri için “EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN DOĞUM TESCİLİ”  başlığına tıklayınız.

Çocuğunuz doğumla birlikte topraklarında doğduğu ülkenin vatandaşlığını da kazandıysa, bu durumun nüfus kütüklerine tescil edilmesi için “ÇOK VATANDAŞLIĞA AİT BAŞVURU FORMU”  nu da doldurulması gerekmektedir.

Çocuğun Türkiye’deki nüfus kütüğünde doğum tescili tamamlandıktan sonra, doğum bildirimi yasal süre içinde (60 gün) yapılmış ise posta sistemi güvenli olan ülkelerde çocuğun nüfus cüzdanı iadeli taahhütlü postayla Konsolosluk tarafından adresinize gönderilecektir. Bildirimin yasal süre içinde yapılmamış olması halinde Konsolosluk tarafından adresinize doğum tescil işleminin tamamlandığını bildiren ve nüfus cüzdanı başvurusu için gerekli bilgi ve belgeleri içeren bir bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • Evlenme cüzdanınızın fotokopisi (tereddüt halinde Temsilciliğimizce aslı da istenebilir)
  • Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının fotokopileri. Eşlerden biri yabancı uyruklu ise yabancı uyruklu eşin doğum belgesi veya fotokopisi,
  • Çocuğunuzun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış doğum belgesinin aslı

Doldurulacak Formlar

Doğum Tescili İçin Dilekçe

ÇOK VATANDAŞLIĞA AİT BAŞVURU FORMU

Ülkeye Özel Notlar
ABD’de doğan çocuklar “toprak esasına göre doğumla ABD vatandaşlığını kazandığından” ve kütüğüne “Doğumla aynı zamanda ABD vatandaşıdır” şerhinin düşülebilmesi için, doğum tescil işlemleri yapılırken, Nüfus Müdürlüğüne çocuğun ABD Doğum Belgesinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi veya onaylı sureti ve Türkçe tercümesi gönderilmektedir. Belgenin aslının kullanılması durumunda $16.00 tercüme harcı, doğum belgesinin geri istenmesi durumunda ise suret ($12.00) ve tercüme onayı için $28.00 daha gönderilmesi gerekmektedir. (işlemin posta ile yapılması durumunda harçların money order olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

01.01.2010 tarihinden itibaren yasal süresi içinde (60 gün) başvuruda bulunulmadığı taktirde idari para cezası uygulanacaktır. Ceza miktarı 63 Türk Lirası olup günlük kur üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir. Vatandaşlarımızın $40.00 ABD Dolari tutarında money order göndermeleri uygun olacaktır. Artan miktar iade edilecektir. Form bankasından “nüfus cüzdanı kayıp ceza formu” bölümüne girerek “doğum olayını geç bildirmek bölümünü” işaretliyerek savunma bölümünü doldurup imzaladıktan sonra diğer belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

İşlem Masrafları

Posta Masrafı:

$10,00 – (İşlem harçlarına ilave olarak, Türkiye ile yapılacak yazışmalar için tahsil edilmekte olup, “Turkish Consulate” emrine düzenlenmiş “money order” ile ödenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT: İşlemleriniz için pasaport, nüfus cüzdanı, vatandaşlık sertifikası vb. belgelerin asıllarını halihazırda Başkonsolosluğumuza/Konsolosluk Şubemize göndermiş durumdaysanız, sözkonusu belgelerin tarafınıza iadesi için 10 Dolarlık ilave “money order” göndermeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarınızın tarafınıza iade için hızlı/güvenli postanın kullanılmasını tercih ediyorsanız, – 10 Dolarlık “money order” yerine – ücreti tarafınızca önceden ödenmiş bulunan ve adresinizin üzerinde yazılı olduğu boş bir USPS Expres Mail posta zarfı gönderiniz. FedEx, DHL, UPS gibi özel posta şirketlerinin iade zarfları kabul edilmeyecektir

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?