Yurtdışında Evlenme başvurusu

Şahsen başvuru ve Posta ile yapılabilir.

Açıklamalar

 • Evlenmek isteyen çiftlerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa beraberce gelerek, beyan formunu birlikte imzalamaları gerekmektedir.
 • Taraflardan birinin Evlenme Beyan Kağıdını yerel noter huzurunda imzalaması ve onaylatması halinde, diğer tarafın bu belgeyle birlikte Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa yalnız başına gelmesi yeterli olabilecektir.
 • Bazı Büyükelçiliklerimizin / Başkonsolosluklarımızın bilgisayar sistemiyle İçişleri Bakanlığı’nın nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa şahsi başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte, eğer evlenmelerine engel herhangi bir husus bulunmuyorsa “Evlenme Ehliyet Belgesi” de aynı anda düzenlenebilmektedir. (Bu imkan yalnızca eşzamanlı bağlantı sağlanan Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızda mevcuttur. Diğer temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)
 • Bulunulan ülke yasalarının konsolosluklarda nikah kıyılmasına izin vermesi halinde, yalnızca her ikisi de Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta kıyılabilir.
 • Bulunulan ülke yasalarının konsolosluklarda yapılan evlenmeleri tanımaması, taraflardan birinin yabancı olması ve taraflardan en az birinin çifte vatandaş olmaları hallerinde, yerel makamlar nezdinde yaşanabilecek sorunların önlenmesi amacıyla konsolosluklarımızda evlendirme işlemi yapılmamaktadır. Bu durumdaki çiftlerin nikahlarının yetkili yerel makam tarafından kıyılması gerekmektedir.
 • İki Türk vatandaşı isterlerse yerel makamlar önünde de evlenebilirler. Bunun akabinde gerekli belgelerle Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurarak, evlenmelerini tescili başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta kıyılacak nikah sırasında kadın ve erkek için birer nikah şahidi kimlikleriyle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Uluslararası Aile Cüzdanı Büyükelçilikte / Başkonsoloslukta kıyılan nikah akdini müteakip çiftlere verilir.
 • Türk Medeni Kanunu’na göre Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadın ise, evlendiği erkeğin soyadını alır. Ayrıca, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanmak istediği takdirde, bu konudaki dilekçesi alınır ve gerekli tescil işlemleri Türkiye’de nüfusa kayıtlı olduğu nüfus müdürlüğü nezdinde yaptırılır.
 • Yetkili yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının en geç 30 gün içinde evliliklerini Türkiye’deki Nüfus Müdürlüğüne tescil ettirmek için Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurmaları gerekmektedir.
 • Nüfus müdürlüğünden evliliğin tescil edildiğine ilişkin onay alındığında, Büyükelçilik / Başkonsolosluk tarafından ilgililer adına “NÜFUS CÜZDANI YENİLEME” başlığı altında açıklanan usule göre yeni soyadı ve yeni medeni hallerini gösteren yeni nüfus cüzdanları düzenlenir.

Doldurulacak Formlar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Sizin ve evlenmek istediğiniz kişinin hangi tarihten beri nişanlı olduğunuza ve evlenmek istediğinize dair imzalı dilekçe (Bu dilekçeyi tarafların birlikte Büyükelçiliğimizde/Başkonsolosluğumuzda imzalamaları gerekmektedir.),
 • Sizin ve evlenmek istediğiniz kişinin nüfus cüzdanları ve pasaportları,
 • Kadın Türk vatandaşıysa, daha önceden evlenip boşanmışsa ve boşanmanın kesinleşme tarihinden itibaren 300 gün dolmadan evlenme akdi yapılmak isteniyorsa, yetkili Türk mahkemesince verilmiş iddet müddetinin (300 günlük bekleme süresi) kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı,
 • Kadın Türk vatandaşıysa ve evlilik soyadıyla birlikte önceki soyadını da taşımak istiyorsa, önceki soyadını da taşıma isteğini içeren form dilekçe, (Bu dilekçenin, Konsolosluk.NET’e dahil Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımızca hazırlanması mümkündür. Daha önce hazırlanmasına gerek yoktur.
 • Bir önceki evliliği iptal olan varsa, evliliğin iptaline ilişkin yetkili Türk mahkemesinin verdiği karar. Bir önceki evliliği eşinin ölümüyle sona eren varsa, ölen eşin ölüm belgesinin örneği,
 • Sizin ve evlenmek istediğiniz kişinin evlenmenize akli ve fiziki yönden bir engel olmadığını gösteren, hastaneden veya doktordan alınmış sağlık raporu. (Kan tahliline gerek yoktur. Doktor raporları sadece nikahları Başkonsolosluğumuzda kılınacak ciftlerden istenmektedir.)
 • Medeni hal ve vatandaşlık durumlarını belirtir ikamet belgeleri (Almanya için: Aufenthaltsbescheinigung)
 • Yeni Nüfus Cüzdanı ve Uluslararası Aile Cüzdanı’nda kullanılmak üzere, sizin ve eşinizin son altı ay içinde çekilmiş altışar adet renkli fotoğrafı (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılan fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir.
 • “Doldurulacak Formlar” bölümünde belirtilen formlar Konsolosluk.NET sistemine dahil olmayan temsilciliklerimizde yapılacak işlemlerde vatandaşlarımıza zaman kazandırmaya yöneliktir.

Ülkeye Özel Notlar

İşlem Masrafları

 • Harç Bedeli
 • Evlenme başvurusu işlemi harçsız yapılmaktadır.
 • Evlenmenin (nikahın) Büyükelçilik / Başkonsolosluk’ta yapılması halinde
 • Eşlerin her birine nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus cüzdan bedeli ve
 • Aile cüzdan bedeli tahsil edilir

Posta Masrafı
10,00 $ – Normal Posta
10,00 $ – Normal Posta
Posta Masrafı:

$10,00 – (İşlem harçlarına ilave olarak, Türkiye ile yapılacak yazışmalar için tahsil edilmekte olup, “Turkish Consulate” emrine düzenlenmiş “money order” ile ödenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT: İşlemleriniz için pasaport, nüfus cüzdanı, vatandaşlık sertifikası vb. belgelerin asıllarını halihazırda Başkonsolosluğumuza/Konsolosluk Şubemize göndermiş durumdaysanız, sözkonusu belgelerin tarafınıza iadesi için 10 Dolarlık ilave “money order” göndermeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarınızın tarafınıza iade için hızlı/güvenli postanın kullanılmasını tercih ediyorsanız, – 10 Dolarlık “money order” yerine – ücreti tarafınızca önceden ödenmiş bulunan ve adresinizin üzerinde yazılı olduğu boş bir USPS Expres Mail posta zarfı gönderiniz. FedEx, DHL, UPS gibi özel posta şirketlerinin iade zarfları kabul edilmeyecektir

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?