Yurtdışında Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili

Evlilik dışı doğan çocuğun doğum tescili
Şahsen başvuru, Posta ile ve İnteraktif yapılabilir.

İşlemi interaktif yapmak için tıklayınız…

Açıklamalar

 • Çocuk ile anne arasında soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soy bağı, anneyle evlilik, tanıma veya mahkeme kararıyla kurulur.
 • Evlilik dışında doğan çocuk, anne ve babasının birbirleriyle evlenmesi halinde, kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur.
 • Evlilik dışında doğan çocuklar annenin aile kütüğüne, annenin bekarlık soyadıyla kaydedilir.
 • Evlilik dışında doğan çocuğun babasının, nüfus müdürlüğü, mahkeme, noter veya Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa başvurarak, babalık tanıma senedi veya vasiyetnameyle çocuğun babalığını tanıması mümkündür.
 • Babalığı tanınan çocuğun, annenin bekarlık hanesinde anne soyadıyla olan nüfus kütük kaydı , babanın nüfus kütüğüne baba soyadıyla birlikte taşınır. Başka bir deyişle babalığı resmi bir belgeyle tanınan çocuklar, baba soyadını alırlar.
 • Evliliğin sona ermesinden başlayarak, yani boşanma kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 300 gün içinde doğan çocuk evlilik içinde doğmuş sayılır. Başka bir deyişle, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası, annenin boşandığı koca olarak kabul edilmektedir.
 • Annenin boşandığı koca soy bağının reddi davası açarak babalığı reddedebilir ve babalık karinesini çürütebilir.
 • Çocuk anne ve baba evli değilse annenin soyadını taşır. Ancak, anne önceki evliliğinden dolayı çift soyadı taşıyorsa, çocuk annenin bekarlık soyadını alır.
 • Evlilik dışı çocukların doğum tescil işlemleri için annenin başvurusu yeterlidir.
 • Nüfus mevzuatımız uyarınca, Türk vatandaşlarının yurtdışında doğan çocuklarıyla ilgili bildirimleri, doğum tarihinden itibaren 60 gün içerisinde görev bölgesinde yaşadıkları Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa yapmaları gerekmektedir. 60 günlük yasal süre içinde doğumun bildirilmesi halinde, çocuk için düzenlenecek nüfus cüzdanından değerli kağıt bedeli alınmaz. Doğumun 60 günden daha geç bildirilmesi halinde düzenlenecek nüfus cüzdanı için değerli kağıt bedeli ile birlikte idari para cezası alınır.
 • Yurtdışında doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri, ilke olarak doğumun gerçekleştiği yere en yakın Büyükelçilik / Başkonsolosluk aracılığıyla yaptırılabilir. Olağanüstü durumlarda ebeveynlerin veya kanuni vekillerinin Türkiye’de nüfusa kayıtlı oldukları nüfus müdürlüklerine çocuğun uluslararası doğum belgesiyle başvurarak, tescil işlemini yaptırmaları mümkündür.
 • Alfabemizde bulunmayan w, q, x harflerini içeren isimler kabul edilmemektedir.
 • Yabancılarla evli Türk vatandaşları, çocuklarına biri Türk, diğeri yabancı olmak üzere iki veya daha fazla isim koyabilirler. Sadece yabancı bir isim konulduğu takdirde, ilgili nüfus müdürlüğünün, ismin değiştirilmesi için ikaz etme, değiştirilmediği takdirde savcılığa bildirme sorumluluğu bulunmaktadır.
 • Doğum tescil başvurusu alınan çocuğun annenin pasaportuna kaydının istenmesi halinde babanın, babanın pasaportuna kaydının istenmesi halinde ise annenin şahsen başvurusu ya da çocuğun diğer eşin pasaportuna kaydedilmesine onay verdiğine dair yerel noter onaylı muvafakati gerekmektedir.
 • Çocuğunuz doğumla birlikte topraklarında doğduğu ülkenin vatandaşlığını da kazandıysa, bu durumun nüfus kütüklerine tescil edilmesi için lütfen “Konsolosluk İşlemleri – Vatandaşlık” alanında bulunan “REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARIN ÇİFTE VATANDAŞLIKLARININ TESCİLİ” işlemiyle ilgili açıklamaları okuyunuz.
 • Çocuğun Türkiye’deki nüfus kütüğünde doğum tescili tamamlandıktan sonra, doğum bildirimi yasal süre içinde (60 gün) yapılmış ise posta sistemi güvenli olan ülkelerde çocuğun nüfus cüzdanı iadeli taahhütlü postayla Konsolosluk tarafından adresinize gönderilecektir. Bildirimin yasal süre içinde yapılmamış olması halinde Konsolosluk tarafından adresinize doğum tescil işleminin tamamlandığını bildiren ve nüfus cüzdanı başvurusu için gerekli bilgi ve belgeleri içeren bir bilgilendirme yazısı gönderilecektir.

 

Doldurulacak Formlar

Doğum tescili için dilekçe (Evlilik dışı)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Annenin nüfus cüzdanının fotokopisi,
 • Çocuğunuzun doğumuna ilişkin olarak yetkili yabancı makamdan alınmış doğum belgesinin aslı,
 • Çocuğunuzun babası, yerel mevzuata uygun olarak yetkili yabancı yerel makam önünde Babalık Tanıma Senedi veya Babalık Tanıma Belgesi düzenlettiyse, nüfus kütüğüne gerekli açıklamanın yazılması amacıyla, Babalık Tanıma Belgesi’nin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi (Babalık Tanıma Belgesi 1 asıl, 4 onaylı kopya olmak üzere 5 nüsha ve belgenin çevirisi de 5 nüsha olmalıdır.) Babalık Tanıma Senedi şahsi başvuru yapılması halinde nüfus bölümünde de hazırlanabilmektedir.

Ülkeye Özel Notlar

Müracaat şahsen yapılmak zorundadır. Posta ile işlem kabul edilmemektedir. ABD’de doğan çocuklar “toprak esasına göre doğumla ABD vatandaşlığını kazındığından” ve kütüğüne “Doğumla aynı zamanda ABD vatandaşıdır.” şerhinin düşülebilmesi için, doğum tescil işlemleri yapılırken, Nüfus Müdürlüğüne çocuğun ABD Doğum Belgesinin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi veya onaylı sureti ve Türkçe tercümesi gönderilmektedir. Belgenin aslının kullanılması durumunda $18.00 tercüme harcı, doğum belgesinin geri istenmesi durumunda ise suret ve tercüme onayı için $30.00 daha gönderilmesi gerekmektedir. 31.12.2009 tarihine kadar doğum tescil işlemleri için $43.00 gerekmektedir.

İşlem Masrafları

Harç Bedeli
20,00 $ – Babalık Tanıma Senedi varsa bunun tercümesinin onay harcı

Posta Masrafı
10,00 $ – Normal Posta

Posta Masrafı:

$10,00 – (İşlem harçlarına ilave olarak, Türkiye ile yapılacak yazışmalar için tahsil edilmekte olup, “Turkish Consulate” emrine düzenlenmiş “money order” ile ödenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT: İşlemleriniz için pasaport, nüfus cüzdanı, vatandaşlık sertifikası vb. belgelerin asıllarını halihazırda Başkonsolosluğumuza/Konsolosluk Şubemize göndermiş durumdaysanız, sözkonusu belgelerin tarafınıza iadesi için 10 Dolarlık ilave “money order” göndermeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarınızın tarafınıza iade için hızlı/güvenli postanın kullanılmasını tercih ediyorsanız, – 10 Dolarlık “money order” yerine – ücreti tarafınızca önceden ödenmiş bulunan ve adresinizin üzerinde yazılı olduğu boş bir USPS Expres Mail posta zarfı gönderiniz. FedEx, DHL, UPS gibi özel posta şirketlerinin iade zarfları kabul edilmeyecektir

Toplam İşlem Masrafı : 30 $

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?