Yurtdışında Nüfus Cüzdanı kaybı

Şahsen başvuru gereklidir.

Açıklamalar

Yeni nüfus cüzdanının bizzat ilgiliye, vekil tayin etmişse vekiline, ergin değilse veli veya vasisine teslimi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, yeni nüfus cüzdanının mutlaka Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa gelerek sizin tarafınızdan veya vekaletnameyle yetkili kılacağınız kişi tarafından şahsen teslim alınması gerekmektedir.

Bazı Büyükelçiliklerimizin / Başkonsolosluklarımızın bilgisayar sistemiyle İçişleri Bakanlığı’nın nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa şahsi başvurularıyla aynı anda yeni nüfus cüzdanlarını almaları mümkündür. (Bu imkan yalnızca eşzamanlı bağlantı sağlanan Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızda mevcuttur. Diğer temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

Ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için başvuruda bulunabilirler. 18 yaşından büyüklerin şahsen müracaatı gerekir.

Anne ve baba boşanmış ise, anne veya babadan herhangi biri çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.

Doldurulacak Formlar

Nüfus Cüzdanı yenileme formu

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir).

Pasaportunuzun aslı ve 2,3,4. ve son sayfasının fotokopileri

İşlem Masrafları
Değerli Kağıt Bedeli
4,00 $ – Nüfus cüzdanı bedeli
Posta Masrafı
10,00 $ – Normal Posta
Posta Masrafı:

$10,00 – (İşlem harçlarına ilave olarak, Türkiye ile yapılacak yazışmalar için tahsil edilmekte olup, “Turkish Consulate” emrine düzenlenmiş “money order” ile ödenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT: İşlemleriniz için pasaport, nüfus cüzdanı, vatandaşlık sertifikası vb. belgelerin asıllarını halihazırda Başkonsolosluğumuza/Konsolosluk Şubemize göndermiş durumdaysanız, sözkonusu belgelerin tarafınıza iadesi için 10 Dolarlık ilave “money order” göndermeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarınızın tarafınıza iade için hızlı/güvenli postanın kullanılmasını tercih ediyorsanız, – 10 Dolarlık “money order” yerine – ücreti tarafınızca önceden ödenmiş bulunan ve adresinizin üzerinde yazılı olduğu boş bir USPS Expres Mail posta zarfı gönderiniz. FedEx, DHL, UPS gibi özel posta şirketlerinin iade zarfları kabul edilmeyecektir

Toplam İşlem Masrafı : 14 $

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?