Yurtdışında Nüfus Cüzdanı yenileme

yurtdisinda nufus kagidi yenileme


Yurtdışında Nüfus Cüzdanı yenileme nasıl yapılır? Doldurulacak Formlar, Başvuru İçin Gerekli Belgeler, İşlem Masrafları.

Yurtdışında Nüfus Cüzdanı yenileme

Şahsen başvuru gereklidir.

Açıklamalar

  • Nüfus cüzdanları, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kişisel durum, evlenme, boşanma gibi medeni hal değişiklikleri, kadının çift soyadı taşımak istemesi, kullanımdan dolayı yıpranma, fotoğrafın cüzdan sahibine artık benzememesi ve T.C. Kimlik Numarası’nın kaydedilmesinin istenmesi gibi nedenlerle yenilenmektedir.
  • Yeni nüfus cüzdanının bizzat ilgiliye, vekil tayin etmişse vekiline, ergin değilse veli veya vasisine teslimi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, yeni nüfus cüzdanının mutlaka Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa gelerek sizin tarafınızdan veya vekaletnameyle yetkili kılacağınız kişi tarafından şahsen teslim alınması gerekmektedir.
  • Bazı Büyükelçiliklerimizin / Başkonsolosluklarımızın bilgisayar sistemiyle İçişleri Bakanlığı’nın nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Büyükelçiliğe / Başkonsolosluğa şahsi başvurularıyla aynı anda yeni nüfus cüzdanlarını almaları mümkündür. (Bu imkan yalnızca eşzamanlı bağlantı sağlanan Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızda mevcuttur. Diğer temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)
  • Ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için başvuruda bulunabilirler. 18 yaşından büyüklerin şahsen müracaatı gerekir.
  • Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir. Anne ve baba boşanmış ise, anne veya babadan velayet sahibi olan, çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.
  • Türkiye’de evlenmiş olan ve evlenme nedeniyle değişen yeni soyadını ve medeni halini yansıtan yeni nüfus cüzdanı almak isteyenlerden Uluslararası Aile Cüzdanının da ibrazı istenir.
  • Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni nüfus cüzdanı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

Doldurulacak Formlar

Nüfus Cüzdanı yenileme formu

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus Cüzdanınızın aslı,
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (Hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir.),
  • Pasaportunuzun aslı ve 2,3,4. ve son sayfasının fotokopileri

İşlem Masrafları

Değerli Kağıt Bedeli
4,00 $ – Nüfus cüzdanı bedeli
Posta Masrafı
10,00 $ – Normal Posta
Posta Masrafı:

$10,00 – (İşlem harçlarına ilave olarak, Türkiye ile yapılacak yazışmalar için tahsil edilmekte olup, “Turkish Consulate” emrine düzenlenmiş “money order” ile ödenmesi gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT: İşlemleriniz için pasaport, nüfus cüzdanı, vatandaşlık sertifikası vb. belgelerin asıllarını halihazırda Başkonsolosluğumuza/Konsolosluk Şubemize göndermiş durumdaysanız, sözkonusu belgelerin tarafınıza iadesi için 10 Dolarlık ilave “money order” göndermeniz gerekmektedir. Başvuru evraklarınızın tarafınıza iade için hızlı/güvenli postanın kullanılmasını tercih ediyorsanız, – 10 Dolarlık “money order” yerine – ücreti tarafınızca önceden ödenmiş bulunan ve adresinizin üzerinde yazılı olduğu boş bir USPS Expres Mail posta zarfı gönderiniz. FedEx, DHL, UPS gibi özel posta şirketlerinin iade zarfları kabul edilmeyecektir

Toplam İşlem Masrafı : 14 $

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?