Amerikalı öğrenciler, Türkiye’nin başkentini İstanbul olarak biliyor

Melikşah Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından yapılan bir araştırmada, Amerikalı öğrencilerin Türkiye bilgisi ölçüldü. Amerikalı öğrencilerin yüzde 62’si, Türkiye’nin başkentini İstanbul olarak değerlendirdi. Yüzde 20’si ise resmi dilin Arapça olduğunu ifade etti.

Melikşah Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yuvacı ve asistanı William Wayne Bowles tarafından, Amerika’nın Kentucky eyaletinde lisans eğitim odaklı Centre College adlı bir üniversitede, 229 öğrenci ile yüz yüze görüşme yapıldı. Araştırmada, öğrencilerin Türkiye’yi ne kadar tanıdıkları ve genel olarak Türkiye’yi nasıl algıladıkları amaçlandı.

Araştırma kapsamında, öğrencilerin Türkiye bilgisini ölçmek için Türkiye’nin başkenti, kurucu önderi, dili ve dini soruldu. Türkiye algısını ölçmek için ise öğrencilere Türkiye’yi bir demokratik, gelişmiş ve güvenli bir ülke olarak görüp görmedikleri, öğrencilere genel anlamda Türkiye’ye olumlu ya da olumsuz bir gözle bakıp bakmadıkları da soruldu.

Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin yüzde 62’sinin İstanbul’u, Türkiye’nin başkenti olarak bildiği, yüzde 81’inin Atatürk’ü tanımadığı, yüzde 45’inin Türklerin Türkçeden başka bir dil konuştuğunu zannettiği ve yüzde 35’inin de Türklerin Müslüman olduğunu bilmediği ortaya çıktı. Ayrıca, çalışmada öğrencilerin yüzde 18’inin Türkiye’nin konuşma dilinin Arapça olduğunu zannettiğini gösterdi. Genel olarak, öğrencilerin sadece yüzde 8’i Türkiye hakkındaki bütün bilgi sorularına doğru olarak cevap verebilirken, yaklaşık olarak yüzde 14’ü hiç bir bilgi sorusuna doğru cevap veremedi.

Araştırma, öğrencilerin Türkiye imajı ve algısı hakkında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre, öğrencilerin yüzde 55’i Türkiye’yi demokratik, yüzde 57’si seyahat için güvenli, yüzde 81 ekonomik açıdan modern bir ülke olarak biliyor. Öğrencilerin yüzde 37’sinin Türkiye hakkındaki genel düşünceleri olumlu iken yüzde 4’ü olumsuz. Öğrencilerin yüzde 59’unun ise Türkiye hakkında bir fikri olmadığı ortaya çıktı.

Araştırma, ayrıca, Türkiye’yi tanıyan öğrencilerin Türkiye algılarının pozitif yönde değiştiğini de gösterdi. Buna göre, Türkiye konusunda bilgi seviyesi yüksek olan öğrencilerin Türkiye algıları daha olumlu. Ayrıca, bizzat kendileri ya da bir yakınları Türkiye’yi ziyaret etmiş öğrencilerin Türkiye imajları daha pozitif. Bir diğer önemli bulgu da kendilerini Demokrat Partili olarak tanımlayan liberal öğrencilerin, Cumhuriyetçi, yani muhafazakâr öğrencilere göre Türkiye hakkında daha olumlu görüş bildirmeleri.

Sonuçları yorumlayan Melikşah Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, öğrencilerin Türkiye hakkındaki çok temel bilgi sorularına bile cevap verememesine dikkat çekti. Yuvacı, bu bulguların Türkiye’nin tanınırlığının oldukça düşük olduğunun bir kanıtı olduğunu belirtti. Yuvacı, ancak gene de bir çok öğrencinin Türkiye hakkında olumsuz bir imaja sahip olmadığını, öğrencilerin Türkiye’yi tanıdıkça Türkiye’ye karşı bakış açılarının olumlu bir şekilde değiştiğini belirtti. Tek bir üniversitede yapılan bir çalışma ile genelleme yapmanın zor olduğunu ve bunun gibi çalışmaların tekrarlanması gerektiğine de dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yuvacı’nın çalışmasının detayları, bu Temmuz ayında bir akademik dergide yayınlanacak. (AA)

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?